Odstupňovaný návrat ke hře (GRTP)

GRTP program

Všichni hráči s podezřením nebo diagnózou otřesu mozku musí projít programem ""Odstupňovaný návrat ke hře"" (GRTP). GRTP začíná po minimální době odpočinku A pokud je hráč bez symptomů.

Principem GRTP je zajistit, že narůstající úroveň aktivit nevyprovokuje u hráče opakování symptomů otřesu mozku. Hráč může postoupit do další fáze každých 24-48 hodin pod podmínkou, že aktuální fáze nevyprovokuje symptomy. Všichni v procesu řízení otřesu mozku zapojení musí být ohledně návratu symptomů ostražití.

Program GRTP obsahuje šest různých fází.

  • První fáze je doporučená doba odpočinku;
  • Další čtyři fáze jsou omezené tréninkové aktivity;
  • Fáze 6 je návrat ke hře.

V rámci programu GRTP může hráč postoupit do další fáze pouze tehdy, pokud během odpočinku a na úrovni cvičení dosaženého v předchozí fázi GRTP neexistují žádné symptomy otřesu mozku.

Pokud se během absolvování programu GRTP vyskytnou nějaké symptomy, musí se hráč vrátit do předchozí fáze a pokusit se o další postup po minimálně 24 hodinovém odpočinku bez symptomů.

World Rugby doporučuje dohled lékaře nebo kvalifikovaného zdravotníka nad programem GRTP a jeho potvrzení, že se hráč může před vstupem do fáze 5 účastnit kontaktního tréninku.

V případě, že k řízení všech fází GRTP není k dispozici lékař nebo kvalifikovaný zdravotník, může být hráč monitorován třetí stranou, ale GRTP nemůže být zahájeno dříve, než 14 dní po vymizení symptomů. Studenti se musí nejprve vrátit do školy nebo plného studia před návratem k tréninku.

V extrémních a vzácných případech, kdy hráč nemá přístup k lékaři, aby získal povolení k návratu do plně kontaktního tréninku, Unie, která za hráče odpovídá musí implemetovat takové procesy, které zajistí, že hráč se do plně kontaktních aktivit navrátí teprve až je to bezpečné.

GRTP protokol

Každá fáze GRTP protokolu trvá nejméně 24 hodin.

Fáze Fáze rehabilitace Povolené cvičení Cíl
1

Minimální doba odpočinku

Kompletní odpočinek těla a mozku bez symptomů

Zotavení

2a Symptoms persist at 24 hours

Symptom-limited activities

Initially activities of daily living that do not provoke symptoms. Consider time off or adaptation of work or study.

Return to normal activities (as symptoms permit)

2

Lehké aerobní cvičení

Lehké vyklusávání 10-15 minut, plavání nebo jízda na rotopedu v mírné intenzitě. Žádná odporová cvičení. Bez symptomů po celých 24 hodin.

Zvýšení tepové frekvence

3

Specifické sportovní cvičení

Běžecký trénink. Žádné aktivity s údery do hlavy

Přidání pohybu

4

Bezkontaktní trénink

Progrese ke komplexnějšímu tréninku, např. dril přihrávky. Možnost zahájení s progresivním odporovým tréninkem

Cvičení, koordinace a kognitivní zatížení

5

Cvičení s plným kontaktem

Normální tréninkové aktivity

Obnovení sebedůvěry a posouzení funkčních dovedností trenérským týmem

6

Návrat do hry

Rehabilitace hráče

Plné zotavení

Příklady fází GRTP

Toto video vám představuje typy cvičení vhodné pro každou fázi GRTP.

Hráčův trenér je zde vidět při sledování procesu.

 

Kliknutím na „CC“ zobrazíte dostupné jazyky titulků