Nouzový akční plán

I když osoba poskytující první pomoc musí obvykle reagovat na konkrétní vzniklou situaci, pokud bude dobře připravena na možné zdravotní komplikace na hřišti, bude situace bezpochyby pro všechny klidnější a lépe zvládnutelná.

Příprava na všechna „co kdyby?“ je koncept, kterému se říká nouzový akční plán. Skládá se z jednoduchých kroků, např. zjistit si, kde se nachází pohotovostní vybavení jako defibrilátor nebo kdo další bude na hřišti schopen poskytnout první pomoc a jaká je jeho kvalifikace. Také je velice užitečné znát telefonní čísla a signály pro přivolání pomoci, zejména pokud jste v neznámém prostředí. Důležité je znát i postupy k aktivaci záchranného systému.

Zjistěte si, kde je pohotovostní vybavení jako lékárnička a defibrilátor

Přečtěte si část o nouzovém plánu v modulu Rugby Ready