Skrytá zranění

Pokud se stav hráče zhorší, zajistěte nad ním nepřetržitý dohled.

Závažná poranění hrudníku a břicha jsou v ragby velmi vzácná. Pokud se však vyskytnou, mohou často zůstat skrytá a projevit se až při významné ztrátě krve nebo šoku.

Všichni hráči, kteří z důvodu zranění opustili hru, by měli být pod dohledem a neměli by být ponecháni o samotě pro případ, že by se jejich stav zhoršil. Pokud se vám něčí stav nezdá, přivolejte pomoc nebo zajistěte převoz do nemocnice, a to i když je vaše podezření jen slabé.