Cukrovka

Cukrovka (diabetes) je nevyléčitelné onemocnění, při němž tělo není schopné využívat cukr z krve svaly v důsledku nedostatku hormonu zvaného inzulin (cukrovka 1. typu). Následkem zvýšené hladiny cukru v krvi dochází k dlouhodobému poškozování krevních cév, očí a ledvin. Cukrovka se léčí inzulinovými injekcemi, které udržují hladinu cukru v krvi v normálu.

Pokud se hladina cukru zvýší (hyperglykemie) nebo sníží (hypoglykemie) příliš, může se objevit nevolnost, malátnost a případně kóma. V důsledku hypoglykemického kómatu může dojít i k poškození mozku nebo ke smrti. Ještě před ztrátou vědomí bývají diabetici s nízkou hladinou cukru v krvi rozrušení, zmatení, dezorientovaní a chovají se iracionálně.

Pokud uvidíte někoho v bezvědomí, po uplatnění zásad DR ABC se podívejte po diabetickém náramku, který diabetici často nosí na zápěstí. Hypoglykemie je závažnější stav než hyperglykémie, takže když uvidíte diabetika, který je zmatený a dezorientovaný nebo v bezvědomí, zkuste mu podat cukr. Pokud je při vědomí, můžete mu dát slazený nápoj. Pokud je v bezvědomí, můžete mu do úst na vnitřní stranu tváře namazat med nebo karbohydrátový gel.

Přivolat záchranku je nezbytné.

Starší a zejména obézní osoby si mohou vyvinout rezistenci na svůj vlastní inzulín a v takovém případě užívají tablety, které jim pomohou cukr z krve vstřebávat (cukrovka 2. typu). U diabetiků 2. typu jsou závažné stavy velice vzácné a pokud jim není podána inzulinová injekce, hypoglykemický záchvat u nich nehrozí.