Nouzový akční plán

Díky vyhodnocení rizik a přípravě na mimořádné případy, např. onemocnění nebo úraz, nemusí být nastalá situace pro všechny tolik stresující a poskytovaná péče bude kvalitnější.

Mezi příklady takové přípravy v ragbyovém prostředí patří školení v první pomoci, dohled na trénincích, naplánování postupu při aktivaci záchranného systému nebo zajištění dostupnosti pohotovostního vybavení, např. AED.