První pomoc při sportovních úrazech hlavy

  1. Již na hřišti aplikujte MILS (ideálně zepředu) a vyhodnoťte možnost poranění krční páteře.
  2. Vyšetření DR ABC – absolutní prioritou je zprůchodnění dýchacích cest.
  3. V bezvědomí? – udržujte MILS a volejte o pomoc.
  4. Útočný? – pusťte ho a snažte se ho uklidnit slovně.
  5. Při vědomí? – vyšetřete příznaky poranění krční páteře: „Bolí tě někde na krku?“
  6. Nechte hráče s otřesem mozku vystřídat a vyhledejte lékařskou pomoc.
  7. Nikdy nenechávejte hráče s úrazem hlavy o samotě a nenechte ho řídit.