Kapitola 4 – Zprůchodnění dýchacích cest u zraněného hráče

Co se v této kapitole naučíte

  1. Základní anatomii dýchacích cest
  2. Proč je důležité zprůchodnit dýchací cesty
  3. Jaký je rozdíl mezi úplnou a částečnou obstrukcí dýchacích cest
  4. Základní manévry na zprůchodnění dýchacích cest – předsunutí čelisti a dvojitý manévr
  5. Proč je v případě obstrukce dýchacích cest krví nebo zvratky nutné hráče ihned přetočit na bok

Úvod

Dýchacími cestami se rozumí „průchod“ od úst a nosu přes jazyk do zadní částí hrdla (hltan), dále přes hlasivky (hrtan) a směrem k plicím do průdušnice a průdušek. Zprůchodnění dýchacích cest je velice důležité. Pokud jsou ucpané, do plic nemůže proudit vzduch, který by okysličoval tělo, a zároveň se z těla nedostane oxid uhličitý. Jelikož může mít obstrukce dýchacích cest fatální následky, jejich zprůchodnění je za všech okolností prioritou.

Dýchací cesty jsou průchodné, pokud vzduch může volně a tiše proudit nosem a ústy do plic a zase zpět.

Dýchací cesty mohou být:

  1. průchodné
  2. částečně ucpané
  3. zcela ucpané

Obstrukci dýchacích cest mohou způsobit měkké tkáně (jazyk), cizí těleso (zuby), krev nebo zvratky, případně může vzniknout poraněním dýchacích cest, např. hrtanu.

Hltan a hrtan