Chodící hráči s bolestí krční páteře nebo brněním v rukou

Občas se stane, že hráč utrpí během utkání vážné poranění krční páteře, ale pak vstane a je schopen chůze. Může sám dojít ke střídačce nebo si později začít stěžovat na bolest krční páteře a brnění v končetinách.

V takových situacích je nemožné rozlišit závažné úrazy od méně významných. Přistupujte ke zraněnému, jako by utrpěl těžký úraz s útlakem míchy. Hýbejte s ním velmi obezřetně a co nejméně. Opatrně ho posaďte a podepřete mu hlavu a krk manévrem MILS. Proveďte vyšetření DR ABC a přivolejte kvalifikovanější pomoc.