Zotavovací poloha s modifikací HAINES (z polohy na zádech)

‎1. krok: Klekněte si ke zraněnému. Zvedněte jeho bližší paži a položte mu ji podél hlavy.

‎2. krok: Podpírejte mu hlavu a tahem za vzdálenější koleno přetočte zraněného na bok směrem k sobě.

‎3. krok: Podepřete váhu zraněného jeho ohnutým kolenem a dejte mu pod tvář jeho dlaň. Ujistěte se, že hlava je zakloněná a zraněný normálně dýchá.

‎7. dovednost

Zotavovací poloha s modifikací HAINES (z polohy na zádech)

  1. Uvolněte MILS.
  2. Klekněte si vedle zraněného v úrovni jeho lopatek.
  3. Zvedněte jeho bližší paži a položte mu ji podél hlavy.
  4. Pokrčte jeho vzdálenější koleno a použijte ho jako páku.
  5. Jednou svou rukou mu podepřete hlavu.
  6. Svou druhou ruku mu položte na pokrčené rameno.
  7. Podpírejte hlavu, táhněte koleno směrem k sobě a přetáčejte zraněného na bok.
  8. Použijte jeho pokrčené koleno a horní paži k podepření polohy na boku.
  9. Zopakujte DR ABC, zvažte nutnost MILS nebo manévrů na zprůchodnění dýchacích cest.
  10. Podle potřeby přivolejte pomoc.
Stáhněte si naše karty dovedností pro první pomoc v ragby ve formátu Adobe PDF