Vyšetření dýchání

Při vyšetření dýchání se ujistěte, že dýchací cesty jsou průchodné. Během 10 vteřin vyhodnoťte, jestli zraněný dýchá normálně.

  • Zprůchodněte dýchací cesty.
  • Vidíte zvedání hrudníku?
  • Slyšíte dech z úst zraněného?
  • Cítíte jeho dech na své tváři?

Zprůchodněte dýchací cesty a během deseti vteřin zkontrolujte, zda VIDÍTE, SLYŠÍTE a CÍTÍTE zraněného dýchat

Při vyšetření dýchání je třeba si položit několik otázek:

  1. VIDÍTE, SLYŠÍTE a CÍTÍTE zraněného dýchat?
  2. Dýchá „normálně“?
  3. Dýchá pravidelně?
  4. Dýchá zrychleně (>25 nádechů za minutu) nebo zpomaleně (<10 nádechů za minutu)?
  5. Hýbají se obě poloviny hrudníku stejně?
  6. Je zraněný růžový, nebo zmodral?

U osoby v bezvědomí s pomalým a nepravidelným dýcháním je třeba předpokládat srdeční zástavu a neprodleně zahájit kardiopulmonální resuscitaci.