Kapitola 7 – Krevní oběh a šok

Co se v této kapitole naučíte

  1. Základní anatomii krevního oběhu.
  2. Co je šok a jaké jsou jeho možné příčiny.
  3. V jakých místech může dojít ke vnitřnímu krvácení a ztrátám krve.
  4. Že krví se mohou přenášet závažné infekce jako HIV nebo žloutenka – při ošetřování krvavých ran používejte rukavice.

Úvod

Krevním oběhem se rozumí „pumpování“ okysličené krve ze srdce do těla a zásobování orgánů a svalů kyslíkem a zároveň odnášení oxidu uhličitého a jiných odpadních látek do plic a ledvin, odkud jsou vyloučeny vydechováním nebo močí.

Tlukoucí srdce pumpuje krev tepnami s osvalenou cévní stěnou pod tlakem – proto mluvíme o krevním tlaku. Tepny mají silnou osvalenou cévní stěnu, aby odolaly tomuto tlaku a pomohly krvi putovat dále od srdce. Cévy mají naopak tenké stěny, aby pod nízkým tlakem pomáhaly krvi proudit zpět k srdci. Správné fungování orgánů závisí na krevním tlaku. Pokud tlak v krevním oběhu poklesne z důvodu snížení objemu krve následkem krvácení nebo zhoršené srdeční činnosti, orgány mohou přestat fungovat správně. Stav, kdy tělesné orgány nepracují správně, se nazývá „šok“.