Neurogenní šok

Při neurogenním šoku je sice v krevním oběhu dostatek krve, ale ta není distribuována tam, kam by měla, jelikož inervace z autonomní nervové soustavy, která ovládá svalové napětí v cévách a tím pomáhá rozvádět krev do orgánů, je porušena. Dochází k tomu při poškození míchy, kdy je přerušeno nervové zásobení krevních cév pod úrovní zranění. V důsledku poklesu tlaku v oběhu krev zůstává v oblastech s nízkým tlakem, v žilách a malých kapilárách.

Proto je při neurogenním šoku kůže růžová a teplá, ale tělo vykazuje známky dysfunkce orgánů a poranění míchy (svalová slabost, bolest krku, dýchací obtíže nebo bezvědomí).