Kapitola 8 – Zástava srdce a dušení

Co se v této kapitole naučíte

  1. Co je srdeční zástava.
  2. Co je „řetězec přežití“ a jakou v něm hrajete roli.
  3. Kdy zahájit kardiopulmonální resuscitaci (KPR).
  4. Jak fungují automatizované externí defibrilátory (AED).
  5. Resuscitační pokyny z roku 2010 a proč je důležitá včasná defibrilace a minimum přestávek při stlačování hrudníku.

Základní podpora životních funkcí

Pokyny v této problematice se liší podle toho, zda spadáte pod Americkou kardiologickou asociaci (American Heart Association, AHA), nebo pod Evropskou resuscitační radu (European Resuscitation Council, ERC). Zvolte, o kterých pokynech se chcete dozvědět více.

Pokyny Americké kardiologické asociace

Tato část vychází z pokynů Americké kardiologické asociace

Lucy Clarkeová a Dr. David Owens předvádí model základní podpory životních funkcí podle pokynů Americké kardiologické asociace

Pokyny Evropské resuscitační rady

Tato část vychází z pokynů Evropské resuscitační rady

Dr. Jonathan Hanson a Dr. Brian Carlin předvádí model základní podpory životních funkcí podle pokynů Evropské resuscitační rady

Úvod

Zástava srdce nastává ve chvíli, kdy srdce přestane bít. Bez srdečního tlukotu nevzniká v krevním oběhu tlak a krev neproudí do mozku a dalších životně důležitých orgánů. Pokud nebude zahájena podpora základních životních funkcí a kardiopulmonální resuscitace (KPR, srdeční masáž) společně s pokusy o nastartování srdeční činnosti (pomocí defibrilátoru), do 5–10 minut dojde k mozkové smrti nebo závažnému poškození mozku.

Základní podpora životních funkcí se skládá z činností, které zajišťují průchodnost dýchacích cest a napomáhají dýchání a krevnímu oběhu bez použití vybavení, s výjimkou ochranného krytí obličeje. Automatizovaný externí defibrilátor je zařízení, které vysílá k srdci elektrický výboj s cílem obnovit jeho činnost. Tato zařízení jsou již běžně dostupná na veřejných místech a jsou navržená tak, aby se dala snadno ovládat i osobami, které je používají poprvé.

Zástava srdce je u sportovců vzácná. Ale smrt mladých sportovců je velmi smutná záležitost a v médiích se jí vždy věnuje hodně pozornosti. Podle nejnovějších údajů se vyskytne u 1 ze 43 000 sportovců. Je mnohem pravděpodobnější, že zástava srdce postihne někoho z diváků nebo vedení týmu než některého z hráčů.

Pokud však hráč zkolabuje nepozorovaně nebo mimo kontakt, měli bychom vždy brát v úvahu možnost srdeční zástavy. Zahájením neopodstatněné KPR nic nezkazíte, hráč se brzy probere nebo pohne a dá vám najevo, že se mu to nelíbí, a automatizované defibrilátory samy dobře poznají, kdy je potřeba vyslat elektrický výboj. Pokud dojde před zahájením resuscitace k prodlení, do pár minut může nastat poškození mozku nebo mozková smrt.

Přestože je zástava srdce u sportovců vzácná, občas se vyskytne