Jak poznat srdeční zástavu

Pokyny v této problematice se liší podle toho, zda spadáte pod Americkou kardiologickou asociaci (American Heart Association, AHA), nebo pod Evropskou resuscitační radu (European Resuscitation Council, ERC). Zvolte, o kterých pokynech se chcete dozvědět více.

Pokyny Americké kardiologické asociace

Pokyny Evropské resuscitační rady