Pokyny Evropské resuscitační rady

Tato část vychází z pokynů Evropské resuscitační rady

Poznat srdeční zástavu může být těžké. Pokud jsme neviděli příčinu pádu nebo k pádu došlo mimo kontakt – hráči obvykle na ragbyovém hřišti „neomdlévají“ – měli bychom vždy brát v úvahu možnost srdeční zástavy. Nejdříve je tedy potřeba provést vyšetření DR ABC a manévr MILS. Abyste zjistili, jak zraněný reaguje, jemně se ho dotkněte a zeptejte se: „Slyšíš mě?“ Zkontrolujte dýchací cesty a dýchání tak, jak bylo popsáno, a rozhodněte, zda je nutné s hráčem hýbat.

Abyste u nereagujícího hráče zjistili, zda nastala srdeční zástava, nejdůležitější je vyšetřit, jestli dýchá NORMÁLNĚ. Je třeba vzít v potaz, že zraněný právě přesprintoval délku hřiště, takže lze očekávat zrychlený dech se symetrickým pohybem hrudníku. Když jsou dýchací cesty průchodné díky předsunutí čelisti nebo dvojitému manévru (viz Kapitola 1), je potřeba během DESETI VTEŘIN zkontrolovat dýchání přiblížením tváře k ústům zraněného – dech můžeme VIDĚT, SLYŠET a CÍTIT.

Vyšetření, jestli dech VIDÍME, SLYŠÍME a CÍTÍME

Přibližte svou tvář k ústům hráče a zjistěte, zda...

VIDÍTE pohyb hrudního koše, SLYŠÍTE vzduch proudit dovnitř a ven a CÍTÍTE vzduch na své tváři.

Během DESETI VTEŘIN vyhodnoťte, jestli zraněný dýchá normálně. Pokud ne, zahajte KPR a přivolejte pomoc.

Pokud si nejste jisti, zahajte KPR.

Pokud usoudíte, že hráč nedýchá NORMÁLNĚ, zahajte nepřímou srdeční masáž.

Lidé se srdeční zástavou mohou trochu lapat po dechu, ale jejich dýchání je slabé, nepravidelné a neúčinné – podobně jako u ryby na souši.

Pokud si NEJSTE JISTI, zda hráč dýchá NORMÁLNĚ, zahajte nepřímou srdeční masáž.

Pomoc přivolejte k jakékoli nereagující osobě, ale pokud usoudíte, že došlo k srdeční zástavě, zkuste se také zeptat, jestli je k dispozici AED a jestli je někdo vyškolený v KPR. Dobře prováděná KPR vás vždy po určité chvíli vyčerpá, takže abyste ji mohli provádět dobře i nadále, je dobré se s někým střídat.

Kontrolní seznam

  • Volejte o pomoc.
  • Požádejte někoho, aby přinesl AED.
  • Zjistěte, jestli je někdo z přihlížejících vyškolen v KPR a může vám pomoci.

Nekontrolujte pulz

Nahmatání pulzu je v poslední době považováno za velmi náročnou dovednost, a navíc je nespolehlivé, pokud ho neděláte pravidelně – obzvláště pokud budete ve stresu. Proto se už kontrola pulzu nedoporučuje.

Setkáte-li se se srdeční zástavou, věřte vlastnímu úsudku a nebojte se provádět KPR ani použít AED. Šance na přežití srdeční zástavy mimo nemocnici bez základní podpory životních funkcí a defibrilace je jen asi 6 %. Pokud je však do pár minut zahájena KPR a použijeme AED, šance na přežití dosahuje až 60 %. Rychlé rozhodnutí je tedy klíčové a je mnohem lepší nadhodnotit situaci a předpokládat srdeční zástavu mylně (můžete způsobit minimální újmu), než ji podcenit a zjistit, že je hráč mrtvý ještě, než měl někdo odvahu začít něco dělat.