Resuscitace menších dětí

Pokyny v této problematice se liší podle toho, zda spadáte pod Americkou kardiologickou asociaci (American Heart Association, AHA), nebo pod Evropskou resuscitační radu (European Resuscitation Council, ERC). Zvolte, o kterých pokynech se chcete dozvědět více.

Resuscitace menších dětí

Tato část vychází z pokynů Americké kardiologické asociace

Pokyny pro první pomoc u dětí se srdeční zástavou jsou stejné jako u dospělých. Neexistuje přesná věková hranice mezi dospělým a dítětem. Pokud je dítě opravdu malé, můžeme stlačovat hrudník pouze jednou rukou místo obou. Dospělí utrpí srdeční zástavu obvykle v důsledku srdečních problémů, jako je infarkt. Srdeční zástava u dětí ale nastává častěji v důsledku dýchacích obtíží, např. tonutí nebo dušení. Při základní podpoře životních funkcí u dětí proto hraje dýchání z úst do úst významnější roli.

ČASNÁ PREVENCEVČASNÁ KPRAKTIVACE ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMUÚČINNÁ POKROČILÁ PODPORA ŽIVOTNÍCH FUNKCÍKOMPLEXNÍ NÁSLEDNÁ PÉČE

Pokyny pro pediatrickou podporu životních funkcí

Standardní elektrody pro dospělé z AED lze obvykle použít se stejnou úrovní energie i u dětí od 8 let.

Pokyny pro první pomoc při srdeční zástavě u dětí

  • Řiďte se stejnými pokyny jako u dospělých.
  • Pokud jste sami, nejprve 2 minuty resuscitujte, než přivoláte pomoc.
  • Stlačujte hrudník alespoň do jedné třetiny jeho hloubky. Rozhodněte, jestli potřebujete jednu, nebo obě ruce, abyste dosáhli požadované hloubky stlačení.

Resuscitace menších dětí

Tato část vychází z pokynů Britské resuscitační rady (Resuscitation Council UK)

Osoby, které jsou vyškoleny v základní podpoře životních funkcí u dospělých, ale ne u dětí, mohou při srdeční zástavě u dítěte použít stejné znalosti. Neexistuje přesná věková hranice mezi dospělým a dítětem.

Osoby, které jsou vyškoleny pro dospělé i děti, se v závislosti na velikosti dítěte musí rozhodnout, kterými pokyny se budou řídit. Dospělí utrpí srdeční zástavu obvykle v důsledku srdečních problémů, jako je infarkt. Srdeční zástava u dětí ale nastává častěji v důsledku dýchacích obtíží, např. tonutí nebo dušení. Při základní podpoře životních funkcí u dětí proto hraje dýchání z úst do úst významnější roli.

Pokyny pro pediatrickou podporu životních funkcí (s laskavým svolením Britské resuscitační rady)

Standardní elektrody pro dospělé z AED lze obvykle použít se stejnou úrovní energie i u dětí od 8 let.

Pokyny pro první pomoc při srdeční zástavě u dětí

  • Začněte pěti vdechy z úst do úst a poté vyhodnoťte známky života a zahajte stlačování hrudníku.
  • Pokud jste sami, nejprve 1 minutu resuscitujte, než přivoláte pomoc.
  • Stlačujte hrudník alespoň do jedné třetiny jeho hloubky. Rozhodněte, jestli potřebujete jednu, nebo obě ruce, abyste dosáhli požadované hloubky stlačení.
  • Poměr stlačení a vdechů je 15:2, jelikož vdechy jsou u dětí důležitější.