Řetězec přežití

Aby pacient přežil zástavu srdce, která nastane mimo nemocnici, je potřeba týmová práce ve všech fázích. Dohodnout se na přivolání pomoci, účinně a kvalitně podpořit základní životní funkce a včas použít defibrilátor není o nic méně důležité než přeprava do nemocnice a předání do specializované péče. Všechny kroky jsou stejně důležité. Tomuto postupu první pomoci říkáme „řetězec přežití“.

Řetězec přežití se liší podle toho, zda spadáte pod Americkou kardiologickou asociaci (American Heart Association, AHA), nebo pod Evropskou resuscitační radu (European Resuscitation Council, ERC). Proto se ujistěte, že si osvojíte schéma, které platí pro vaši oblast.

Řetězec přežití u dospělých podle AHA ECC

Články nového řetězce přežití u dospělých podle AHA ECC jsou následující:

  1. Okamžité rozpoznání zástavy srdce a aktivace záchranného systému
  2. Včasné zahájení KPR, především stlačování hrudníku
  3. Rychlá defibrilace
  4. Účinná pokročilá podpora životních funkcí
  5. Komplexní následná péče

Řetězec přežití podle Americké kardiologické asociace

Řetězec přežití podle Evropské resuscitační rady

Včasné rozpoznání a přivolání pomoci

‎–⁠ předejít srdeční zástavě

Včasná KPR

‎–⁠ získat čas

Včasná defibrilace

‎–⁠ obnovit srdeční činnost

Postresuscitační péče

‎– obnovit kvalitu života

Řetězec přežití podle Evropské resuscitační rady