Energetické systémy

Tělo může vyrábět energii pro pohyb pomocí 3 energetických systémů:

  1. Primární (ATP-CP) systém
  2. Sekundární (anaerobní) systém
  3. Terciární (aerobní) systém

Podrobné fyziologické vysvětlení těchto systémů není potřeba, ale systémy je důležité vzít v úvahu při zkoumání požadavků hry. Některé sporty jsou velmi závislé na jednom systému, ale charakter stop-start a střídavá intenzita ragby znamená, že se během hry často používají všechny tři systémy.

Pro zjednodušení použijeme příklady založené na ragby, kdy může být každý energetický systém dominantní:

  • Když křídlo sprintuje o maximální rychlosi, používá hlavně primární systém, protože potřebuje energii ve velmi vysoké míře k udržení sprintu. Primární systém může vyrábět energii velmi rychle, ale ne po dlouhou dobu (pouze asi 10 sekund). To je důvod, proč hráči nemohou sprintovat maximální rychlostí po dlouhou dobu.
  • Hráči tvořící maul jsou dobrým příkladem toho, kdy se používá sekundární energetický systém, když hráči tlačí tak silně, jak jen mohou, po delší dobu (20-40 sekund). Tento systém podporuje úsilí o vysoké intenzitě, které trvá déle než 10 sekund u primárního systému. Sekundární energetický systém může stále dodávat energii rychle, ale co je důležité, může dodávat po delší dobu než primární systém.
  • Během cvičení s nízkou intenzitou, jako je běhání, dominuje terciární systém, protože nedokáže produkovat energii velmi rychle, ale může produkovat mnoho energie po dlouhou dobu. Během úsilí s nízkou intenzitou (kdy mají hráči čas vyrábět energii pomaleji) je tento energetický systém dominantní. Vzhledem k tomu, že většinu času na hřišti během ragby strávíte při těchto nižších intenzitách, jde o důležitý systém poskytující energii.

Ačkoliv hra rugby zapojuje všechny energetické systémy, lze dojít k závěru, že vysoká intenzita úsilí je často tím, co určuje výsledek hry, a je proto nejdůležitější. To by mohlo znamenat, že primární a sekundární systémy jsou nejdůležitější pro vývoj, nicméně dobře vyvinutý terciární energetický systém zvyšuje rychlost zotavení z vysoce intenzivních činností. Proto je důležité tento systém dále rozvíjet.

Základní porozumění energetickým systémům nám dává znalosti o tom, jaký energetický systém se snažíme zlepšit prostřednictvím našeho tréninku, a dává tréninku specifičnost.