მოწინავე ფიზ.მომზადება რაგბისათვის( მეორე დონის წინა საკურსო)

ამ კურსის მიზანია რომ პირველიდ დონის კურსების(ბავშვები,მოზარდები და უფროსები) შინაარსზე დააშენოს მომდევნო ცოდნა და თამაშის მოთხოვნებისთვის მოთამაშეების ფიზიკური მომზადებისთვის მთვარი საწვრთელი კონცეფციები და სტრატეგიები მოგცვეს.

ეს კურსის სიღრმისაულად გაგვაცნობს იმ საკითხებს რომლებიც თამაშის სათამაშოდ საჭირო ფიზიკურ შესაძლებლობებს ეხება და იმ მოთხოვნებს რომლებიც თამაშის დროს სხეულზე მოდის.ეს კურსი მიზნად ისახავს რომ მწვრთნელებს სამოქმედო საწვრთნელი სტარტეგიები და დარბაზსა და მოედანზე დაფუძნებული აქტივობები მისცეს,რათა ისინი მან მოთამაშეებთან გამოიყენოს. კურსის დარსულებისას მწვრთნელს უნდა შეეძლოს რომ დაგეგმოს და ჩაატარაოს საწვრთნელი პროგრამა რომელიც მის მოთამაშეების მოედანზე შესრულებისთვის ფიზიკურ შესაძლებლობებს გააუმჯობესებს.

ეს ონლაინ კურსი შვიდი მოდულისაგან შედგება, თითოეულ მათგან თან ახლავს მრავალ კითხვიანი კითვარი შენითვის საპასუხოდ:

  1. მოთამაშის პროფილი
  2. ფუნქციონალური სკრინინგი და დინამიური ტესტები
  3. ტრავმების რაგბიში
  4. პროგრამის მენჯმენტი და მოთამაშის მონიტორინგი
  5. თამაშებზე დაფუძნებული ფიზ.მომზადება
  6. წინაღობებით(წონებით) ვარჯიში რაგბისათვის
  7. თამაშის სისწრაფე.