პირისპირ კურსები და აკრედიტაციები

მსოფლიო რაგბის რეგიონალურ ასოციაციებთან და წვერთ კავშირებთან ერთად მუშაობს რათა საჭიროებებზე დაფუშნებული ნარევი სასწავლო ონლაინ და პირისპირ დასწრების/აკრედიატიის კურსების პორტფელი მიაწოდოს.ჩვენი მიზანია რომ წევრ კავშირებს საშაალება მივცეთ რომ ავტონომიურნი გახდნენ საწყის და საშუუალო დინის კურსების ჩაარებაში ამავე დროს ჩვენი უმაღლესი დონის კურსები რეგონალურ ბაზისზე ტარდება.1] ჩვენი წევრი ზოგიერთი დიდი კავშირს არჩეული აქვს საკუთარი სწავლისა და განათლების კურსების ჩატარება,ამიტომ გთხოვთ თქვენს კავშირთან შეამოწმოთ თუ რა სახის კურსები არსებობს ამ შემთხვევაში. მსოფლიო რაგბის პირისპირ დასასწრებ კურსებს და აკრედიტაცებს ჩვენი 2000 მეტი ლიცენზირებული ედუკატორების და ტრენერების ქსელი ატარებს.ეს ქსელი ჩვენს კურსებს მსოფლისო რაგბისა და ჩვენი და წევრი კავიშრების სახელითა და ნებართვით ატარებს. ისინი გაწვრთნელნი, ხალხს გარანტირებულნი და ლიცენზირებული არიან მსოფლიოს რაგბის მიერ კურსების ჩასატარებლად ჩასატარებელი კურსების სრული ნისხა ქვემოათაა წარმოდგენილი წინასაკურსო ონლაინ სესავსები მასალით ურთ რომელიც მონაწილეეებმა კურებზე დასწრებამდე უნდა შეავსონ.

რაგბისათვის ფიზიკური მომზადება

ბავშვების ფიზიკური მომზადება(1 დონე).

მთელი დღე, კომპეტენციაზე დაფუძნებული აკრედიტაციის კურსი როემლიც ახალბედა მწვრთნელკებს ბავშვების ფიზიკრ მომზადებაში დაეხმარება რათა მათ თამაში ითამაშონ.

ონლაინ წინა საკურსო: 

მოზარდების ფიზ.მომზადება(1 დონე).

სრული დღე, კომპეტენციაზე დაფუძნებული აკრედიტაციის კურსი რომელოიც ახალბედა მწვრთნელებს ეხმარება მოზარდი მოთამაშეების თამაშის სათამაშოდ მომზადებაში.

ონლაინ წინა საკურსო: 

უფროსების ფიზ.მომზადება(1 დონე).

სრული დღე, კომპეტენციაზე დაფუძნებული აკრედიტაციის კურსი რომელოიც ახალბედა მწვრთნელებს ეხმარება უფროსი მოთამაშეების თამაშის სათამაშოდ მომზადებაში.

ონლაინ წინა საკურსო: 

მოწინავე ფიზ.მომზადება რაგბისათვის.

3 დღიანი კომპეტენციაზე დაფუძნებული აკრედიტაციის კურსი რომელიც პირველი დონის კურსზეა აშენებს ცოდნა და უფრო აღრმავებს მწვრთნელის უნარს რომ მისი ზრდასრული მოთამასეების ფიზიკური კომოპეტენცია განავითაროს რათა თამაშის მოთხოვნებს გაართვას თავი.

ონლაინ წინა საკურსო: