ფიზ.მომზადების შესაავალი– უფროსები(წინა საკურსო 1)

ეს კურსი იმისთვისაა შექმნილი რომ მწვრთნელებს და გაგება იმ ფიზიკური უნარების საფუძვლების საბაზო ცოდნა მისცეს რომელიც ზრდასრული მოთამაშეების ფიზიკურ მომზადებაშია საჭირო.

ეს კურსი ახალგაზრდა/მოზარდი მოთამაშეების ფიზიკური მომზადების მოდულს ეფუძნება და გვაჩვანებს ზრდასრული მორაგბე მოთამაშეების საუკეთესოდ ვარჯიშის და განვითრების გზებს. ეს კი მწვრთნელებს საშუალებას მისცემს რომ მათი მოთამაშეებისთვის შესაფერისი ვარჯიშები დაგეგმონ და შექმნან რათა მათი მოთამაშეების უნარები განავითარონ იმისთვის რომ მათ რაგბის თამაშში ფიზიკურად იმონაწილეონ/კონკურენცია გასწიონ.

ამ კურსში შესულია 6 კითხვარი მრვალ ვარიანტიანი პასუხებით(კმვპ). ეს მვპკ შედგება 6 კითხვისაგან რომელიც კავშირშია იმ მასალასთან, რომელიც თითოეული მოდულშია განხილული. ყოველ მოდულს ბოლოში მვპკ აქვს დართული. ისინი განკუთვნილია იმისთვის, რომ მკითხველს დაეხმაროს მიღებული ცოდნის შეფასებაში. ყველა კითხვაზე პასუხის შემდეგ, მკითხველი მიიღებს უკუკავშირს განვლილი მოდულის შინაარსის ცოდნის შესახებ. 

წარმატეტები და ისიამოვნე გამოწვევებით.

კურსი 5 მოდულისაგან შედგება:

  • თამაშის მოთხოვნები
  • ფუნქციონალური სკრინინგი
  • ზოგადი ფიზ.მომზადება
  • ინტეგრირებული ფიზ.მომზადება
  • საწვრთნელი გეგმის მართვა

ეს კურსი მიზნად ისახავს რომ წმვრთნელებს ის ცოდნა და პრაქტიკული უნარები მისცემს რომლებითაც ისინი ზრდასრულ მორაგბეებთან ფიზიკური მომზადების ვარჯიშებს დაგეგმავენ განახორციელებენ და ჩააარატებენ. თამაშის მოთხოვნების მოდულში შევეხებით თამაშის ფიზიკურ მოთხოვნებს და მოგცემთ წვრთნის მიმართულებას. ფუქნციონალური სკრინინგის მოდულში თავსზემოთ ჯოხით სკრინინგის შემდგომ, რომელიც მოზარდების მოდულში გავიარეთ წინ წავიწევთ, დავამატებთ რამოდენიმე მარტივ ტესტს რომელებიც მწვრთნელმა შეიძლება გამოიყენოს. ზოგადი ფიზ.მომზადების მოდული ყურადღებას წინაღობებით ვარჯიშზებზე , სისხარტის და სისწრაფის მოწინავე წვრთნაზე გაამახვილებს. ინტეგრირებული ფიზიკური მომზადების მოდული ფოკუსირებს ფიზ. მომზადების ვარჯშებში სარაგბო უნარების/ოსტატობის ჩართვაზე.ბოლოს საწვრთნელი გეგმის მენეჯმენტის მოდული ფოკუსირებს იმაზე თუ როგორ დავგეგმოთ, განვახორციელოთ და შევცვალოთ ზრდასრული რაგბის მოთამაშეების საწვრთნელი გეგმა.