First Aid In Rugby (Eerstehulpverlening bij Rugby)

Deze online module is bedoeld om u een aantal basale eerstehulpvaardigheden specifiek voor rugby bij te brengen en wordt aanbevolen voor alle bij de sport betrokken personen. Voltooiing van deze online module is een voorwaarde voor deelname aan onze face-to-face cursus Eerste hulp binnen het rugby.

Blessures en verwondingen horen bij elke contactsport. Ernstige of levensbedreigende verwondingen zijn bij rugby echter zeldzaam. De langetermijngevolgen van veel blessures kunnen vaak op een positieve manier beïnvloed worden door een goede basiskennis van eerstehulpverlening. Omstaanders kunnen met deze vaardigheden eerste hulp bieden totdat de hulpdiensten ter plaatse zijn.

Zulke omstaanders kunnen ouders, bestuursleden, coaches, scheidsrechters of zelfs andere spelers zijn. De bedoeling van dit online leermiddel is om jou uit te rusten met enkele van deze basisvaardigheden. Je kan die gebruiken moest je je ooit zelf in zo’n situatie bevinden.