Actieplan bij noodgevallen

Hoewel de rol van de hulpverlener eerder reactief is, bestaat er geen twijfel over dat een goede voorbereiding je zal helpen om juist te handelen in situaties met ziektes of blessures in een sportstadium. De crisissituatie zal met een goede voorbereiding ook rustiger en gecontroleerder verlopen voor alle betrokkenen.

Voorbereidingen treffen voor “Wat als dit/dat?”- situaties is eigenlijk hetzelfde als een ‘actieplan bij noodgevallen’ opstellen. Dit plan bevat eenvoudige stappen zoals de aanwezigheid van een noodpakket en een defibrillator controlen, de kwaliteiten van elke aanwezige eerstehulpverlener overlopen maar ook de telefoonnummers van contactpersonen of hulpverleners noteren. Deze informatie kan zeer waardevol zijn, zeker op onbekende locaties. Het is ook belangrijk om de plaats van de communicatielijnen om hulpdiensten te verwittigen te kennen.

Controleer of er een noodpakket zoals een EHBO-kit en een defibrillator aanwezig zijn.

Bekijk het onderdeel noodgevallenplanning van World Rugby Rugby Ready