The chain of survival (De overlevingsketen)

Als je niet in een ziekenhuis bent, dan is teamwork belangrijk als je een hartstilstand wil overleven. Duidelijke communicatie naar de hulpdiensten gevolgd door een effectieve kwaliteitsvolle basisreanimatie ter plaatse en een snel gebruik van een defibrillator zijn minstens even belangrijk als een veilige verplaatsing naar een ziekenhuis voor gespecialiseerde zorg. Elke stap is even belangrijk als de andere. Deze essentiële stappen van zorg staan bekend als de “chain of survival” (overlevingsketen).

De overlevingsketen verschilt afhankelijk van waaronder je grondgebied valt: onder de American Heart Association (AHA) of de European Resuscitation Council (ERC). Zorg er daarom voor dat je het juiste schema voor jouw grondgebied bekijkt.

AHA ECC Adult Chain of Survival (Overlevingsketen voor volwassenen van de AHA)

De stappen in de nieuwe AHA ECC Adult Chain of Survival (Overlevingsketen voor volwassenen van de AHA) zijn als volgt:

  1. Onmiddellijke herkenning van een hartstilstand en activatie van het noodgevallenplan
  2. Onmiddellijke CPR met de nadruk op hartmassage
  3. Snel defibrilleren
  4. Doeltreffende geavanceerde reanimatie
  5. Geïntregreerde nazorg na een hartstilstand

De overlevingsketen van de American Heart Association

De overlevingsketen van de European Resuscitation Council

 

Snel herkennen en om hulp vragen

- om een hartstilstand te voorkomen

Onmiddellijk starten met CPR

- om extra tijd te winnen

Snel defibrilleren

- om het hart opnieuw te doen kloppen

Nazorg na reanimatie

- om de levenskwaliteit te herstellen

De overlevingsketen van de European Resuscitation Council