Geleidelijke terugkeer naar het speelveld in fases (GRTP)

GRTP-programma

Alle spelers met een vermoeden of een diagnose van een hersenschudding moeten het GRTP-programma volgen. Ze moeten geleidelijk aan in fases terugkeren naar het speelveld. Dit GRTP-programma start na de minimale rustperiode EN als de speler klachtenvrij is in rust.

Het principe van het GRTP-programma is dat er in elke fase met toenemend activiteitsniveau geen symptomen opnieuw worden uitgelokt. De speler mag elke 24-48 uur naar een nieuwe fase overgaan als de huidige fase geen symptomen of klachten uitlokt. Alle betrokkenen die de hersenschudding opvolgen moeten waakzaam zijn of er al dan niet symptomen terugkeren.

Het GRTP-programma bestaat uit zes verschillende fases:

  • De eerste fase is de aanbevolen rustperiode;
  • De volgende vier fases hebben te maken met beperkte trainingsactiviteit:
  • Fase 6 is de terugkeer naar het spel.

Op basis van het GRTP-programma, mag de speler alleen maar naar de volgende fase gaan als hij geen klachten meer heeft in rust veroorzaakt door de hersenschudding en tijdens het activiteitsniveau van de vorige GRTP-fase.

Als de speler toch last heeft van symptomen tijdens het GRTP-programma, dan moet hij terugkeren naar de vorige fase en na een klachtenvrije rustperiode van minimum 24 uur opnieuw proberen verder te gaan met het programma.

De World Rugby raadt aan dat een arts of een erkende zorgverlener het GRTP-programma opvolgt en zijn toestemming geeft vooraleer de speler deelneemt aan de full-contacttraining van Fase 5.

Als er geen arts of erkende zorgverlener aanwezig is om alle fases van het GRTP-programma op te volgen, dan kan de speler opgevolgd worden door derden. Het GRTP-programma mag niet opgestart worden vooraleer de speler 14 opeenvolgende dagen klachtenvrij is. Studenten moeten opnieuw naar school gaan en alle lessen volgen vooraleer ze opnieuw mogen beginnen sporten.

In de uitzonderlijke en zeldzame situatie dat er geen arts beschikbaar is die de toestemming kan geven om opnieuw full-contact te gaan spelen, dan is de Rugbybond verantwoordelijk voor de speler. De Rugbybond moet dan ervoor zorgen dat alle maatregelen werden genomen zodat de speler alleen full contact zal spelen als het veilig is voor hem om dat opnieuw te doen.

GRTP protocol

Elke fase van het GRTP protocol duurt minimaal 24 uur.

Fase Rehabilitatiefase Beweging is toegestaan Doel
1 Minimale rustperiode Volledige rust van lichaam en geest zonder symptomen Herstel
       
2 Rustige aërobische bewegingen Rustig joggen voor 10-15 minuten, zwemmen of stationair fietsen bij lage tot gemiddelde intensiteit. Geen weerstandstraining. Klachtenvrij zijn gedurende 24 uur Hartslag laten toenemen
3 Sportspecifieke bewegingen Loopdrilloefeninge . Geen activiteiten met hoofdimpact. Voeg bewegingen toe
4 Contactvrije drilloefeningen Opbouw naar meer complexe drilloefeningen, bijvoorbeeld passing drills. Er mag gestart worden met opbouwende weerstandstraining Oefening, coördinatie en mentale belasting
5 Full-contacttraining Normale trainingsactiviteiten Zelfvertrouwen herstellen en de functionele vaardigheden laten beoordelen door de trainers en coaches.
6 Terugkeer naar het speelveld (Return) De speler is hersteld Herstel (Recover)

Voorbeelden van de GRTP-fases

Deze video geeft je een idee van de types van oefeningen die geschikt zijn voor elke fase van het GRTP-programma.

De coach van de speler houdt toezicht bij het hele proces.

 

Klik op 'CC' voor beschikbare ondertitelingstalen