ტრავმების აღკვეთა და რისკების მართვა

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ტრავმის აღკვეთის და რისკების მართვის გვერდზე

ამ გვერდის ონლაინ მოდულები:

  • დაგეხმარებიან კონტაქტური სპორტის თანმდევი რისკების მართვაში შესაბამისი თავდაცვითი მექნიზმის შემოტანით
  • ტრავმების შესამცირებლად უზრუნველყოფენ როგორც საბავშვო, ასევე ზრდასრულ სარაგბო საზოგადოებას სტრუქტურირებულ სავარჯიშო პროგრამებით.

ეს მოდულები წაადგება ჩვენი თამაშის ყველა მონაწილეს, იქნება ეს მოთამაშე, მწვრთნელი, მშობელი, ოფიციალური პირი, მოხალისე თუ ადმინისტრატორი.

რაგბისადმი მზაობა

ყველას, ვინც რაგბის თამაშის ორგანიზებაშია ჩართული, აქვს მოთამაშეებზე ზრუნვის ვალდებულება. „რაგბისთვის მზაობის“ პროგრამა გამიზნულია კარგი ვარჯიშის/წვრთნის და წილის მქონეებისთვის ცოდნის ასამაღლებლად, რათა მათ დაეხმაროს კონტაქტური სპორტისათვის დამახასიათებელი რისკების მენეჯმენტში და შესაბამისი უსაფრთხოების ზომების მიღებაში.

ბოჭვისადმი მზაობა

მოთამაშეთა უსაფრთხოება მსოფლიო რაგბის პირველი პრიორიტეტია. ჩვენ მუდმივად ვმუშობთ, რომ უზრუნველვყოთ დაინტერესებულ მხარეთა წვდომა რესურსების ფართო სპექტრით უზრუნველყოფილ მაღალი ხარისხის თანამედროვე წვრთნასა და განათლებაზე, რათა დავეხმაროთ მათ თამაშ უფრო უსაფრთხო და ხარისხიანი გახადონ. თამაშში საშუალოდ 176 ბოჭვა კეთდება, აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მოთამაშეს (მწვრთნელს) შეეძლოს შეასრულოს (ასწავლოს) ბოჭვა უსაფრთხოდ და ეფექტურად. ბოჭვისათვის მზაობა გვაწვდის სიღრმისეულ ჩარჩოს, რომელიც კონცენტრირდება ხუთ ძირითად ეტაპზე, რომლებიც თვითონ იშლება ოსტატობის ძირითად ინდიკატორებად.

მზაობა ბრეიქდაუნისთვის

მოთამაშეების კეთილდღეობა მსოფლიო რაგბის ნომერ პირველი პრიორიტეტია. ჩვენ განუწყვეტლივ ვმუშაობთ, რათა ყველა დაინტერესებულ პირს ქონდეს წვდომა მაღალი ხარისხის, თანამედროვე სავარჯიშო და განათლების შესაძლებლობებზე, რაც თავის მხრივ თამაშის გასაუმჯობესებლად უზრუნველყოფილია რესურსების ფართო სპექტრით. ერთ თამაშში დაახლოებით 150-180 ბრექიდაუნი ხდება, ამის გათვალისწინებით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მოთამაშეს (და მწვრთნელს) შეეძლოს ეფექტურად შეასრულოს (და ასწავლოს) როგორც შეტევის, ასევე დაცვის ბრეიქდაუნი. მზაობა ბრეიქდაუნისთვის პროგრამა წარმოადგენს სიღრმისეულ ჩარჩოს, როგორც შეტევისთვის, ასევე დაცვისთვის, თითოეულს ოსტატობის ძირითადი ინდიკატორით (KPIs).

პირისპირ კურსები და აკრედიტაციები

მსოფლიო რაგბის რეგიონალურ ასოციაციებთან და წვერთ კავშირებთან ერთად მუშაობს რათა საჭიროებებზე დაფუშნებული ნარევი სასწავლო ონლაინ და პირისპირ დასწრების/აკრედიატიის კურსების პორტფელი მიაწოდოს.ჩვენი მიზანია რომ წევრ კავშირებს საშაალება მივცეთ რომ ავტონომიურნი გახდნენ საწყის და საშუუალო დინის კურსების ჩაარებაში ამავე დროს ჩვენი უმაღლესი დონის კურსები რეგონალურ ბაზისზე ტარდება.1] ჩვენი წევრი ზოგიერთი დიდი კავშირს არჩეული აქვს საკუთარი სწავლისა და განათლების კურსების ჩატარება,ამიტომ გთხოვთ თქვენს კავშირთან შეამოწმოთ თუ რა სახის კურსები არსებობს ამ შემთხვევაში. მსოფლიო რაგბის პირისპირ დასასწრებ კურსებს და აკრედიტაცებს ჩვენი 2000 მეტი ლიცენზირებული ედუკატორების და ტრენერების ქსელი ატარებს.ეს ქსელი ჩვენს კურსებს მსოფლისო რაგბისა და ჩვენი და წევრი კავიშრების სახელითა და ნებართვით ატარებს. ისინი გაწვრთნელნი, ხალხს გარანტირებულნი და ლიცენზირებული არიან მსოფლიოს რაგბის მიერ კურსების ჩასატარებლად ჩასატარებელი კურსების სრული ნისხა ქვემოათაა წარმოდგენილი წინასაკურსო ონლაინ სესავსები მასალით ურთ რომელიც მონაწილეეებმა კურებზე დასწრებამდე უნდა შეავსონ.

სხვა ენებზე ხელმისაწვდომი მოდულები

ყველა მოდული ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ინგლისურ, ფრანგულ და ესპანურ ენებზე, ბევრი მათგანი ხელმისაწვდომია მრავალ ენაზე. თუ მოდული არ არის ხელმისაწვდომი თქვენს ენაზე, სცადეთ სხვა.

Activate Injury Prevention Exercise Programme