Voorkomen van letsel en risicomanagement

Welkom bij het cluster Voorkomen van letsel en risicomanagement

De online modules binnen dit cluster:

  • helpen u de inherente risico's van een contactsport te beheersen door geschikte veiligheidsvoorzieningen in te bouwen
  • bieden een gestructureerd trainingsprogramma om blessures onder jonge en volwassen beoefenaars van de rugbysport te verminderen.

Deze modules zijn nuttig voor alle betrokkenen bij onze sport: spelers, coaches, ouders, officials, vrijwilligers en beheerders.

Rugby Ready

Ledereen die betrokken is bij de organisatie en het spelen van rugby heeft een zorgplicht ten overstaan van de spelers. Het Rugby Ready programma is bedoeld om het bewustzijn van de juiste methodes te verhogen en elke betrokkene te helpen bij het beheren van de inherente risico's van een contactsport door het invoeren van de nodige veiligheidsmaatregelen.

Activate Trainingsprogramma ter blessurepreventie

een gestructureerd trainingsprogramma ter voorkoming van blessures bij community rugby voor jeugd en volwassenen

Modules beschikbaar in andere talen

Alle modules zijn beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans en vele in een aantal andere talen. Mocht een module niet beschikbaar zijn in uw taal, dan kunt u een andere module proberen.

Tackle Ready
Breakdown Ready
Face-to-face courses and accreditations