Prevence zranění a řízení rizik

Vítejte v doméně Prevence zranění a řízení rizik.

Online moduly v této doméně:

  • pomohou vám řídit rizika spojená s kontaktními sporty zavedením vhodných ochran;
  • nabízejí strukturovaný program cvičení s cílem omezit zranění mezi mládeží a dospělými v komunitě ragby.

Tyto moduly jsou užitečné pro všechny účastníky našeho sportu, ať se jedná o hráče, trenéry, rodiče, rozhodčí, dobrovolníky nebo organizátory.

Rugby Ready

Všechny osoby podílející se na organizaci a provozování ragby mají povinnost poskytovat péči ve vztahu k hráčům. Program World Rugby nazvaný Rugby Ready je určen ke zvýšení povědomí o osvědčených postupech a pomoci zúčastněným stranám řídit rizika spojená s kontaktním sportem tím, že zavede příslušná bezpečnostní opatření.

Activate cvičební program pro prevenci zranění

Jedná se o strukturovaný cvičební program, který je zaměřen na redukci výskytu zranění u mládežnických a dospělých kategorií pod patronátem Světové ragbyové federace

Moduly dostupné v jiných jazycích

Všechny moduly by měly být k dispozici v angličtině, francouzštině a španělštině s tím, že mnohé z nich jsou také v dalších jazycích. Jestliže nějaký modul není k dispozici ve vašem jazyce, zkuste jiný.

Tackle Ready
Breakdown Ready
Face-to-face courses and accreditations