რაგბისადმი მზაობა

ყველას, ვინც რაგბის თამაშის ორგანიზებაშია ჩართული, აქვს მოთამაშეებზე ზრუნვის ვალდებულება. „რაგბისთვის მზაობის“ პროგრამა გამიზნულია კარგი ვარჯიშის/წვრთნის და წილის მქონეებისთვის ცოდნის ასამაღლებლად, რათა მათ დაეხმაროს კონტაქტური სპორტისათვის დამახასიათებელი რისკების მენეჯმენტში და შესაბამისი უსაფრთხოების ზომების მიღებაში.