Rugby Ready

Všechny osoby podílející se na organizaci a provozování ragby mají povinnost poskytovat péči ve vztahu k hráčům. Program World Rugby nazvaný Rugby Ready je určen ke zvýšení povědomí o osvědčených postupech a pomoci zúčastněným stranám řídit rizika spojená s kontaktním sportem tím, že zavede příslušná bezpečnostní opatření.