Rugby Ready

Ledereen die betrokken is bij de organisatie en het spelen van rugby heeft een zorgplicht ten overstaan van de spelers. Het Rugby Ready programma is bedoeld om het bewustzijn van de juiste methodes te verhogen en elke betrokkene te helpen bij het beheren van de inherente risico's van een contactsport door het invoeren van de nodige veiligheidsmaatregelen.