Cerințele postului

Antrenorii și selecționerii trebuie să folosească aceleași criterii când î1și selecționează echipa. Aceasta va asigura constanță în selecție și în mesajul dintre antrenor și asistenții săi și în feedbackul dintre antrenor și jucătorii neselecționați.

Antrenorii trebuie să conducă propria analiză a rolurilor cheie pentru a stabili criteriile pe care-și vor baza selecția. Aceste criterii trebuie împărtășite cu jucătorii pentru a se asigura că întreaga echipă cunoaște care vor fi performanțele evaluate în timpul jocului.

Pentru a vă putea ghida, cerințele fiecărei poziții sunt menționate în cele ce urmează. (Notă - acesta este doar un ghid și nu este un document detaliat)