Bunăstarea jucătorilor

Bun venit la tematica Bunăstarea jucătorilor. Bunăstarea jucătorilor este prima prioritate pentru World Rugby și ca atare recomandăm ca toți factorii implicați în joc să prioritizeze siguranța jucătorilor mai presus de toate.

Comoții

Comoțiile sunt o problemă care afectează toate sporturile și este important ca toți cei din rugbi să recunoască simptoamele comoțiilor și să scoată din joc sau de la antrenament orice jucător care prezintă simptoame clare sau este suspect de comoție.

Indiferent ce rol vă revine în joc, seria noastră de module online oferă îndrumări adecvate care să vă ajute. 

Completarea tuturor sau a unora dintre aceste module este o condiție pentru participarea la multe dintre activitățile noastre în direct și vă recomandăm tuturor să completați cel puțin Managementul comoțiilor pentru publicul larg.

Protocoale medicale pentru personalul medical din ziua meciului

Această resursă a fost elaborată pentru a oferi medicilor echipei de rugbi și personalului medical din ziua meciului o înțelegere a responsabilităților ce le revin și pentru a sublinia unele dintre problemele cu care se vor confrunta în cursul acestei activități.

Primul ajutor în rugbi

Acest modul online are scopul de a vă oferi câteva deprinderi de bază în primul ajutor, specifice pentru rugbi și este recomandat tuturor celor implicați. Completarea acestui modul online este o condiție pentru participarea la cursul față în față Primul ajutor în rugbi.

Îngrijiri imediate în rugbi / îngrijiri avansate intermediare în rugbi

Aceste două module online au scopul de a oferi cadrelor medicale și profesioniștilor din sănătate aliați, care lucrează în rugbi abilitatea de a evalua, stabiliza și ambala jucătorii răniți în vederea deplasării într-o zonă de siguranță până la sosirea îngrijirilor medicale adecvate.

Completarea acestui modul online este o condiție pentru participarea la cursurile față în față Îngrijiri imediate în rugbi. 

Pregătire mentală - o resursă de sănătate mentală pentru medicii echipei

Această resursă a fost elaborată pentru a ajuta personalul medical al echipei să identifice probleme de sănătate mentală. Oferă instrumente ce pot fi utilizate pentru a identifica probleme de sănătate mentală și recomandă trimiterea jucătorilor care pot prezenta probleme de sănătate mentală la un specialist.

COVID-19

Aceste module de învățare online oferă informații despre Covid-19 ca și îndrumări specifice pentru reluarea în siguranță a activităților de rugbi.

Completarea acestui modul va ajuta persoanele să demonstreze că sunt gata să ajute instituția să-și reia activitatea de antrenamente și jocuri.

Primul ajutor în rugby

Acest modul online are scopul de a vă oferi câteva deprinderi de bază în primul ajutor, specifice pentru rugbi și este recomandat tuturor celor implicați. Completarea acestui modul online este o condiție pentru participarea la cursul față în față Primul ajutor în rugbi.

Managementul Comoției pentru Publicul General

Resursa este alcătuită pentru oricine este implicat în rugby - jucătoari, antrenori, părinți, profesori, arbitrii, spectatori și oricine îndeplinește un anumit rol în joc. Este făcut pentru a ne asigura că jucătorul care a sufeit o comoție este bine gestionat pentru a-și proteja sănătatea pe termen lung

COVID-19 Test de Conștientizare cu privire la Revenirea la Joc pentru Antrenori și Jucători

Aceasta este o resursă elaborată de World Rugby pentru a-i ajuta pe toți cei din comunitatea de rugby pe durata pandemiei de COVID-19 și pentru a-i îndruma cu privire la revenirea în siguranță la activitățile de rugby.

COVID 19 – Test de Conștientizare cu privire la Revenirea la Joc pentru Administratori

Aceasta este o resursă elaborată de World Rugby pentru a-i ajuta pe toți cei din comunitatea de rugby pe durata pandemiei de COVID-19 și pentru a-i îndruma cu privire la revenirea în siguranță la activitățile de rugby.

Module disponibile în alte limbi

Toate modulele sunt disponibile în engleză, franceză și spaniolă, multe fiind disponibile și în alte limbi. Dacă un modul nu este disponibil în limba dvs., vă rugăm să încercați altul.

Immediate Care in Rugby
Advanced Immediate Care in Rugby
Medical Protocols for Match Day Medical Staff
Concussion Management for Doctors and Health Care Professionals
Concussion Management for Match Day Medical Staff using the HIA Protocol
Mindset – A Mental Health Resource for Team Doctors
Artificial Turf - an introduction for the General Public
Face-to-face courses and accreditations