მოთამაშის უფლებამოსილება

მსოფლიო რაგბის მე-8 დებულება ადგენს კრიტერიუმებს კავშირის წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მისაღებად. კავშირისა და ინდივიდუალური მოთამაშის პასუხისმგებლობაა, უზრუნველყონ, რომ მოთამაშე უფლებამოსილი იყოს, წარმოადგინოს კავშირი, მე-8 დებულების შესაბამისად.

უფლებამოსილების სახელმძღვანელოს მიზანია, დაეხმაროს მოთამაშეებს და კავშირებს, შეესაბამებოდნენ მსოფლიო რაგბის მე-8 დებულებას, რომელიც არეგულირებს მოთამაშეთა უფლებამოსილებას, წარმოადგინონ კონკრეტული კავშირები.

სხვა ენებზე ხელმისაწვდომი მოდულები

ყველა მოდული ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ინგლისურ, ფრანგულ და ესპანურ ენებზე, ბევრი მათგანი ხელმისაწვდომია მრავალ ენაზე. თუ მოდული არ არის ხელმისაწვდომი თქვენს ენაზე, სცადეთ სხვა.

Player Eligibility Guide