Vertegenwoordigende functies van spelers

World Rugby Regulation 8 bepaalt de criteria die van toepassing zijn om in aanmerking te komen voor vertegenwoordigende functies. Het is de verantwoordelijkheid van de bond en de individuele speler om te zorgen dat de speler in overeenstemming met Regulation 8 ervoor in aanmerking komt de bond te vertegenwoordigen.

Deze richtlijn is bedoeld om spelers en bonden te helpen te voldoen aan World Rugby Regulation 8 waarin is bepaald waaraan spelers moeten voldoen om bepaalde bonden te mogen vertegenwoordigen.

Modules beschikbaar in andere talen

Alle modules zijn beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans en vele in een aantal andere talen. Mocht een module niet beschikbaar zijn in uw taal, dan kunt u een andere module proberen.

Player Eligibility Guide