Kryteria kwalifikacji zawodników

Przepis 8 World Rugby określa kryteria uprawniające do reprezentowania związku. Związek oraz indywidualny zawodnik mają obowiązek dopilnować, aby ten zawodnik spełniał kryteria reprezentowania związku zgodnie z Przepisem 8.

Wytyczne dotyczące kryteriów kwalifikacji mają pomóc zawodnikom i związkom przestrzegać Przepisu 8 World Rugby, który reguluje kryteria reprezentowania określonych związków przez zawodników.

Moduły dostępne w innych językach

Wszystkie moduły powinny być dostępne w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim, a wiele z nich także w wielu innych językach. Jeśli jakiś moduł nie jest dostępny w Pana/Pani języku, prosimy wybrać inny.

Player Eligibility Guide