Způsobilost hráče

Předpis 8 federace World Rugby stanovuje kritéria způsobilosti k reprezentování svazu. Je na odpovědnosti svazu a jednotlivých hráčů zajistit, aby byl daný hráč způsobilý reprezentovat svaz v souladu s přepisem 8.

Tento průvodce způsobilostí má pomoci hráčům a svazům v dodržování předpisu 8 federace World Rugby, který určuje způsobilost hráčů k reprezentování konkrétních svazů.

Moduly dostupné v jiných jazycích

Všechny moduly by měly být k dispozici v angličtině, francouzštině a španělštině s tím, že mnohé z nich jsou také v dalších jazycích. Jestliže nějaký modul není k dispozici ve vašem jazyce, zkuste jiný.

Player Eligibility Guide