Przepisy gry

Witamy w module szkoleniowym online Przepisy gry.

Sugerujemy skorzystanie ze strony Przepisy, co pomoże ukończyć ten moduł. Wystarczy otworzyć ją w drugim oknie, aby mieć informacje pod ręką.

Tutaj można także pobrać kodeks w formacie PDF oraz nasze aplikacje dla urządzeń iOS i Android.

Moduły dostępne w innych językach

Wszystkie moduły powinny być dostępne w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim, a wiele z nich także w wielu innych językach. Jeśli jakiś moduł nie jest dostępny w Pana/Pani języku, prosimy wybrać inny.

Law application guidelines
Law Clarifications
Modified forms - XRugby, Beach, Touch, Tag