Sędziowanie

Witamy w wątku Sędziowanie.

Moduły online w tym wątku:

  • Wprowadzenie do sędziowania;
  • rozwój umiejętności analitycznych – pomoc w bardziej obiektywnym obserwowaniu meczów (i sędziów meczowych);
  • zapewnienie przeglądu wymaganych protokołów personelowi technicznemu, który odpowiada za strefę techniczną.

Zalecamy, aby sędziowie meczowi ukończyli moduł wprowadzający przed udziałem w naszych indywidualnych szkoleniach sędziowskich.

 

 

Moduły dostępne w innych językach

Wszystkie moduły powinny być dostępne w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim, a wiele z nich także w wielu innych językach. Jeśli jakiś moduł nie jest dostępny w Pana/Pani języku, prosimy wybrać inny.

Introduction to Match Officiating (Pre-Level 1)
Introduction to Assistant Refereeing
Match Observation Programme
Technical Zone Programme
Face-to-face courses and accreditations