Welzijn van de speler

Welkom bij het cluster Welzijn van de speler. Welzijn van de speler is de nummer één prioriteit van World Rugby en we raden iedereen die betrokken is bij de sport de veiligheid van de spelers boven alles te stellen.

Hersenschudding

Een hersenschudding is een onderwerp binnen alle takken van sport en het is belangrijk dat iedereen in de rugbywereld de symptomen van een hersenschudding herkent en een speler met duidelijke of vermoedelijke symptomen direct naar de zijlijn haalt.

Ongeacht uw rol in de sport bieden onze online modules altijd toepasselijke richtlijnen om u te helpen. 

Voltooiing van (een aantal) van deze online modules is een voorwaarde voor deelname aan de meeste van onze face-to-face cursussen en we raden iedereen die betrokken is bij de rugbysport aan ten minste de cursus Hersenschuddingen voor het algemene publiek te voltooien.

Medische protocollen voor medisch personeel op de wedstrijddag

Dit hulpmiddel is ontwikkeld om artsen van rugbyteams en medisch personeel op de wedstrijddagen inzicht te geven in hun verantwoordelijkheden en een aantal onderwerpen te belichten waarmee ze tijdens de uitvoering van taken te maken zullen krijgen.

Eerste hulp binnen het rugby

Deze online module is bedoeld om u een aantal basale eerstehulpvaardigheden specifiek voor rugby bij te brengen en wordt aanbevolen voor alle bij de sport betrokken personen. Voltooiing van deze online module is een voorwaarde voor deelname aan onze face-to-face cursus Eerste hulp binnen het rugby.

Directe zorg binnen het rugby / geavanceerde directe zorg binnen het rugby

Deze twee online modules zijn bedoeld om hulpverleners in de gezondheidszorg die werken binnen het rugby het vermogen te bieden geblesseerde spelers te beoordelen, stabiliseren en verbinden voordat ze worden overgebracht naar een veilige wachtruimte om daar de komst van de gespecialiseerde professionals af te wachten.

Voltooiing van deze online modules is een voorwaarde voor deelname aan onze face-to-face cursus Directe zorg binnen het rugby.

Mindset - Een hulpmiddel voor teamartsen op het gebied van mentale gezondheid

Dit hulpmiddel is ontwikkeld als ondersteuning voor de medische staf bij de identificatie van mentale gezondheidsproblemen. Er worden tools aangereikt die kunnen worden gebruikt voor het screenen op mentale gezondheidsproblemen en er worden adviezen gegeven over het doorverwijzen van spelers die mogelijk te maken hebben met mentale gezondheidsproblemen.

COVID-19

Deze twee online leermodules bieden informatie over Covid-19 en voorzien in specifieke richtlijnen voor het veilig hervatten van rugbyactiviteiten.

Voltooiing van deze module helpt personen aan te tonen dat ze er klaar voor zijn hun organisatie voor te bereiden op hervatting van trainingen en wedstrijden.

 

Selecteer uw module uit de onderstaande opties:

 

First Aid In Rugby (Eerstehulpverlening bij Rugby)

Deze online module is bedoeld om u een aantal basale eerstehulpvaardigheden specifiek voor rugby bij te brengen en wordt aanbevolen voor alle bij de sport betrokken personen. Voltooiing van deze online module is een voorwaarde voor deelname aan onze face-to-face cursus Eerste hulp binnen het rugby.

Omgaan met Hersenschuddingen voor het Grote Publiek

Dit leermiddel werd ontwikkeld voor iedereen die in contact komt met Rugby – spelers, coaches, ouders, leerkrachten, wedstrijdverantwoordelijken, toeschouwers en anderen die zich interesseren of engageren voor het Spel. Het werd ontworpen om ervoor te zorgen dat spelers met een hersenschudding op een goede manier worden aangepakt zodat hun gezondheid en welzijn op lange termijn worden beschermd.

Covid-19 Hervatting van activiteiten voor coaches en spelers

Dit hulpmiddel is ontwikkeld door World Rugby om iedereen in de rugbycommunity te helpen tijdens de covid-19-pandemie en om als leidraad te dienen voor de veilige hervatting van rugby-activiteiten.

Covid-19 Hervatting van activiteiten voor beheerders

Dit hulpmiddel is ontwikkeld door World Rugby om iedereen in de rugbycommunity te helpen tijdens de covid-19-pandemie en om als leidraad te dienen voor de veilige hervatting van rugby-activiteiten.

Modules beschikbaar in andere talen

Alle modules zijn beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans en vele in een aantal andere talen. Mocht een module niet beschikbaar zijn in uw taal, dan kunt u een andere module proberen.

Immediate Care in Rugby
Advanced Immediate Care in Rugby
Medical Protocols for Match Day Medical Staff
Concussion Management for Doctors and Health Care Professionals
Concussion Management for Match Day Medical Staff using the HIA Protocol
Mindset – A Mental Health Resource for Team Doctors
Artificial Turf - an introduction for the General Public
Face-to-face courses and accreditations