O otřesu mozku

Co je otřes mozku?

Otřes mozku je traumatické poranění mozku, které má za následek narušení funkce mozku. Existuje mnoho příznaků otřesu, běžné jsou bolesti hlavy, závratě, poruchy paměti nebo problémy s rovnováhou.

Ztráta vědomí způsobené úderem nastává u méně než 10% otřesů mozku. Ztráta vědomí není podmínkou pro diagnostiku otřesu mozku.

Standardní sken mozku je typicky normální.

Co způsobuje otřes mozku?

Otřes mozku může být způsoben přímým úderem do hlavy, ale může také nastat, když nárazy do jiných částí těla vedou k rychlému pohybu hlavy, např. ohnutí, natažení či rotační typ poranění.

Kdo je v ohrožení?

K otřesu mozku může dojít v jakémkoliv věku. Nicméně děti a dospívající sportovci:

  • jsou náchylnější k otřesu mozku se
  • zotavují déle
  • mají významnější problémy s pamětí a mentálním zpracováním
  • jsou náchylnější k vzácným a nebezpečným neurologickým komplikacím, včetně úmrtí způsobenému prvním nebo druhým nárazem

Sportovci s anamnézou dvou nebo více otřesů mozku během posledního roku jsou vystaveni většímu riziku dalšího poškození mozku a pomalejšího zotavování a před návratem ke hře by měli vyhledat zdravotní péči od odborníků se zkušenostmi se zvládáním otřesu mozku.

Nástup symptomů

Je třeba zmínit, že příznaky otřesu mozku mohou být přítomné kdykoliv, ale typicky začnou být evidentní v prvních 24-48 hodinách po zranění hlavy.