Over hersenschuddingen

Wat is een hersenschudding?

Een hersenschudding is een traumatisch hersenletsel dat ontstaat door een verstoring van de hersenfunctie. Een hersenschudding veroorzaakt verschillende symptomen, vaak voorkomende zijn: hoofdpijn, duizeligheid, geheugen- of evenwichtsproblemen.

Bewustzijnsverlies komt voor in minder dan 10 % van de hersenschuddingen. Om een hersenschudding te diagnosticeren is bewustzijnsverlies dus geen vereiste.

Standaard hersenscans geven meestal een normaal resultaat.

Wat veroorzaakt een hersenschudding?

Een hersenschudding kan veroorzaakt worden door een directe impact tegen het hoofd, maar kan ook ontstaan door slagen tegen andere lichaamsdelen waardoor het hoofd een snelle beweging maakt, bijvoorbeeld verwondingen zoals een whiplash.

Wie loopt er risico?

Iedereen kan een hersenschudding oplopen. Maar, kinderen en adolescenten:

  • zijn vatbaarder voor hersenschuddingen
  • doen er langer over om te herstellen
  • hebben aanzienlijk meer geheugen- en mentale verwerkingsproblemen
  • zijn vatbaarder voor zeldzame en gevaarlijke neurologische complicaties, waaronder de dood, veroorzaakt door één enkele of een tweede botsing

Atleten met een voorgeschiedenis van twee of meerdere hersenschuddingen in het afgelopen jaar lopen een groter risico op meer hersenschade en een trager herstel. Deze atleten moeten gespecialiseerdere hulp opzoeken vooraleer ze opnieuw beginnen spelen.

Begin van de symptomen

De symptomen van een hersenschudding kunnen zich op elk moment manifesteren maar ze worden meestal duidelijk binnen de eerste 24 tot 48 uur na een hoofdletsel.