Kapesní návod pro rozpoznání otřesu mozku

Rozpoznání otřesu mozku

Pokud se po zranění objeví některý z následujících znaků nebo symptomů, měl by být hráč s podezřením na otřes mozku okamžitě odstraněn ze hry nebo tréninku.

Viditelné stopy otřesu mozku - co vidíte

Jedna nebo více z následujících viditelných stop může indikovat otřes mozku:

 • Omámený, prázdný nebo nepřítomný pohled
 • Hráč leží nehybně na trávníku / pomalu vstává
 • Nejistý na nohou / problémy s rovnováho nebo přepadávání / nekoordinovanost
 • Ztráta vědomí nebo vnímavosti
 • Zmatenost / ztráta povědomí o hře nebo událostech
 • Chytání nebo držení se za hlavu
 • Záchvat
 • Zvýšené emoce / vyšší podrážděnost, než je pro tuto osobu obvyklé
Symptomy otřesu mozku - co je vám sděleno

Přítomnost jednoho či více následujících příznaků může značit otřes mozku:

 • Bolest hlavy
 • Závrať
 • Mentální ""zatemnění"", zmatek, pocit zpomalení
 • Problémy s viděním
 • Nevolnost nebo zvracení
 • Únava
 • Ospalost, pocit jako ""v mlze"", problém s koncentrací
 • ""Tlak v hlavě""
 • Citlivost na světlo či hluk

Kapesní návod pro rozpoznání otřesu mozku (Pocket CRT), vyvinutý v Curychu skupinou pro Konsenzus pro otřes mozku, slouží jako připomínka známek a symptomů otřesu mozku. Stáhněte si Kapesní návod pro rozpoznání otřesu mozku (Pocket CRT) v tisknutelném formátu PDF

Funkce paměti

Maddockovy otázky

Strana 2 Kapesního návodu pro rozpoznávání otřesu mozku uvádí pět Maddockových otázek k využití pro posouzení funkčnosti hráčovy paměti ihned po zranění.

Rozpoznej a odstraň

Jsou-li identifikovány jakékoliv znaky nebo symptomy uvedené na stránce 1 Kapesního návodu pro rozpoznání otřesu mozku

a/nebo

hráč nedokáže správně odpovědět na pět otázek zaměřených na paměť ze strany 2 Kapesního návodu pro rozpoznání otřesu mozku

tento hráč MUSÍ být odstraněn z hrací plochy ke komplexní zdravotní prohlídce.

Kliknutím na „CC“ zobrazíte dostupné jazyky titulků

Spoluhráči, trenéři, rozhodčí, vedoucí týmů, organizátoři nebo rodiče, kteří pozorují zraněného hráče vykazujícího po události se zraněním některý ze znaků z Kapesního návodu pro rozpoznání otřesu mozku, který může značit zranění hlavy nebo otřes mozku, MUSÍ udělat maximum pro zajištění, že hráč je bezpečně odstraněn z hrací plochy.