Souhrn Zásad

1. Otřes mozku musí být brán extrémně vážně vzhledem k zabezpečení dlouhodobého zdraví a prospěchu hráče

Síly způsobující otřes mozku jsou v ragby běžné; naštěstí většina z nich nevede k otřesu mozku. Počáteční účinky otřesu mozku jsou velmi variabilní. Zotavení je spontánní, často s rychlým vymizením známek a symptomů a kognitivních změn (minuty až dny). To může zvýšit potenciál hráčů k:

 • ignorování symptomů otřesu mozku v okamžiku zranění; nebo
 • k návratu ke hře místo plného zotavení z diagnostikovaného otřesu mozku.

2. Management při podezření na otřes mozku při tréninku nebo zápase - na hřišti

Každý hráč s podezřením na otřes mozku musí být OKAMŽITĚ ODSTRANĚN ZE HRY, pomocí vhodných postupů pro řešení nouzových situací.

Po bezpečném odstranění ze hry se nesmí zraněný hráč v ten den vrátit k aktivitní činnosti a dále až do doby, kdy je lékařsky posouzen.

Pokud existuje podezření na poranění krku, měl by být hráč ze hřiště odstraněn pouze profesionály ze zdravotní pohotovostní služby s patřičným vzděláním v oblasti péče o zranění páteře.

Spoluhráči, trenéři, rozhodčí, vedoucí týmů, organizátoři nebo rodiče, kteří mají podezření, že hráče může mít otřes mozku, MUSÍ udělat maximum pro zajištění, že hráč je bezpečně odstraněn ze hřiště.

3. Management při podezření na otřes mozku - mimo hřiště

Doporučuje se, aby byl hráč ve všech případech podezření na otřes mozku předán lékaři nebo profesionálnímu zdravotníkovi k diagnóze a stanovení dalšího postupu a také rozhodnutí o návratu ke hře a to i v případě vymizení symptomů.

Sportovci s podezřením na otřes mozku:

 • neměl by být v prvních 24 hodinách ponechán o samotě
 • neměl by v prvních 24 hodinách konzumovat alkohol a poté by se měl vyhýbat alkoholu až do obdržení povolení lékaře nebo profesionálního zdravotníka, pokud není k dispozici lékař ani profesionální zdravotník, pak by neměl zraněný hráč konzumovat alkohol až do vymizení symptomů
 • neměl by řídit motorové vozidlo až do obdržení povolení lékaře nebo profesionálního zdravotníka, pokud není k dispozici lékař ani profesionální zdravotník, pak by neměl řídit až do vymizení symptomů

Pokud hráč vykazuje JAKÝKOLIV z následujících případů, měl by být převezen k pohotovnostnímu lékařskému vyšetření v nejbližší nemocnici:

 • Sportovec si stěžuje na silnou bolest krku
 • Zhoršující se vědomí (narůstající mátožnost, únava)
 • Narůstající zmatek nebo podrážděnost
 • Silná nebo narůstající bolest hlavy
 • Opakující se zvracení
 • Neobvyklá změna chování
 • Záchvat
 • Dvojité vidění
 • Slabost nebo pocit brnění/pálení v horních nebo dolních končetinách

4. Řízení otřesu mozku nebo podezření na otřes mozku

TĚLESNÝ ODPOČINEK, ODPOČINEK MOZKU

Odpočinek je základním kamenem léčení otřesu mozku. Zahrnuje odpočinek těla - fyzický klid - a odpočinek mozku - kognitivní klid. To znamená zabránění:

 • Fyzických aktivit jako běhání, jízda na kole, plavání, atd.
 • Kognitivních aktivit jako jsou práce ve škole, domácí práce, čtení, televize, videohry, atd.

Tento úplný odpočinek by měl trvat nejméně 24 hodin. Je důležité řídit otřes mozku tak, že úplný fyzický a kognitivní odpočinek trvá až do doby, kdy nejsou žádné trvající symptomy.

Před obnovením aktivity musí být hráč v klidové fázi bez symptomů. Doporučuje se před začátkem aktivit získat pozitivní stanovisko lékaře nebo kvalifikovaného zdravotníka.

Proces u dětí a dospívajících by měl být konzervativnější. World Rugby u dětí a dospívajících doporučuje nehrát nebo neabsolvovat kontaktní trénink nejméně po dobu dvou týdnů od vymizení symptomů. Studenti se nejprve musí vrátit do školy nebo plného studia před návratem k tréninku.

Po minimální době odpočinku A pokud je hráč v odpočinkové fázi bez symptomů, měl by bý následován proces Odstupňovaného návratu ke hře (GRTP).

5. Návrat ke hře po otřesu mozku

 • Pokud jakýkoliv ze symptomů přetrvává nebo se navrací, musí se hráč vyhnout hraní a kontaktnímu tréninku.
 • Minimální doba odpočinku 24 hodin je doporučená pro dospělé, pro děti a dospívající je ale doporučená delší doba kompletního odpočinku.
 • U dětí a dospívajících se doporučuje odpočinek od hraní a kontaktního tréninku po dobu minimálně dvou týdnů po vymizení symptomů.
 • Proces Odstupňovaného návratu ke hře (GRTP) musí být kompletně dokončen:
 • pro VŠECHNY hráče s diagnostikovaným otřesem mozku
 • pro VŠECHNY hráče s podezřením na otřes mozku během utkání nebo tréninku, kde není odpovídajícím způsobem kvalifikovaná osoba
 • Proces GRTP by měl být zahájen až po kompletaci doporučené fáze odpočinku a pouze pokud je hráč bez symptomů a bez medikamentů, které modifikují symptomy otřesu mozku.
 • Každý hráč s druhým otřesem mozku během 12 měsíců, hráči s historií vícenásobných otřesů mozku, hráči s neobvyklými příznaky nebo prodlouženou dobou zotavení musí být posouzeni a vedeni poskytovateli zdravotní péče (multidisciplinárními) se zkušenostmi s otřesy mozku souvisejícími se sportem a nesmí se vrátit k Ragby dříve, než získají povolení od lékaře se zkušnostmi s řízením otřesu mozku.