Úvod do trénování

Informace obsažené v tomto modulu si kladou za cíl poskytnout trenérům základní znalosti týkající se dvou různých trenérských stylů a toho, jak lze proces trénování rozdělit do čtyř klíčových dovedností „jak“ trénovat.