Hráčsky zaměřený

Hráčsky (nebo studentsky) zaměřený trenér typicky vykazuje následující chování:

Trénování prostřednictvím her

Trenér používá hry, aby pomohl hráčům pochopit a rozhodovat se. Trenér může použít přístup „celek – část – celek“, kdy trénink začíná podmíněnou hrou s opozicí, pak se pracuje na konkrétních slabých stránkách dovedností a nakonec se trenér vrátí do hry. Tento trenér se nebojí chaosu a chyb hráčů. To zase dodává hráčům sebevědomí k vyjádření se, spíše než aby se báli neúspěchu.

Dotazování se k podpoře pochopení

Trenér neustále kontroluje, zda hráči rozumí. Může to být fyzické nebo slovní ověření. Dávejte pozor, aby ústní dotazování netrvalo příliš dlouho. Tento trenér potřebuje čas, aby naslouchal.

Potřeby žáka/individualizované učení

Tréninky a cvičení jsou navrženy a upravovány podle potřeb hráčů. Tréninky jsou často diferencované tak, že schopnější hráči podstupují náročnější činnosti a slabší hráči mají činnosti jednodušší.

Důraz na rozvoj

Trenér zaměřený na hráče má dlouhodobý výhled a staví rozvoj před výsledek. Vítězství je samozřejmě důležité, ale hlavním zájmem tohoto trenéra je rozvoj jednotlivce a týmu.

Demokratické vedení

Trenér zapojuje další členy realizačního týmu a klíčové hráče do vedoucí skupiny. Strategie a taktika jsou určeny konsensem, kdy se celá skupina dohodne na dalším postupu. Kouč může tento proces ovlivnit. Tento trenér je velmi otevřený.

Nezasahující přístup

Trenér se drží zpět a dovoluje hráčům se vyjádřit. Tento kouč nejprve pozoruje a analyzuje výkon, než interaktivním způsobem vytvoří zpětnou vazbu.

Implicitní a neformální

Trenér používá hry jako prostředek trénování. Učení je vedlejším produktem modelových her používaných v praxi, které zlepšují rozhodování a povědomí o hře.