Styly trénování

Existuje řada stylů, které může trenér používat:

data-udi="umb://media/4f4b8490c4c04fbaaad405b793d8cffb"

Trenéři musí být schopni používat řadu stylů a vybrat ten nejvhodnější pro dané účastníky, kontext a účel. Žádný styl není lepší nebo horší než ten druhý. Je čas mluvit, čas pozorovat a naslouchat, čas nechat účastníky více přemýšlet a převzít více odpovědnosti. Každý styl má své místo, i když některé pravděpodobně povedou k trvalejšímu učení než jiné. Během jednoho tréninku můžete předvést různé styly.