Coaching

Welkom bij het cluster Coaching.

De online modules binnen dit cluster:

  • laten u kennismaken met het coachvak
  • helpen u de verschillende rollen en functies van spelers te begrijpen
  • helpen u de voor de sport karakteristieke vaardigheden onder te verdelen in coachbare kernfactoren
  • bieden speciale richtlijnen voor diegenen onder u die kinderen coachen.

We raden coaches aan deze modules af te ronden voorafgaand aan deelname aan face-to-face cursussen voor coaches.

Aanvullende meertalige online leermodules en hulpmiddelen voor coaches van kinderen zijn beschikbaar via onze collega's op ICOACHKIDS

Modules beschikbaar in andere talen

Alle modules zijn beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans en vele in een aantal andere talen. Mocht een module niet beschikbaar zijn in uw taal, dan kunt u een andere module proberen.

Coaching Women and Girls
Introduction to coaching
Coaching Children
ICOACHKIDS
Key Factor Analysis
Functional Role Analysis
Introduction to Performance Analysis
Introduction to High Performance Coaching
Tackle Ready
Breakdown Ready
Additional Resources
Face-to-face courses and accreditations