Definiţii

0-9

22
Suprafaţa cuprinsă între linia de ţintă, linia de 22 de metri și liniile de margine. Include linia de 22 de metri, dar exclude linia de ţintă și liniile de margine.

A

Aliniament
Un aliniament este o fază fixă constând într-un șir de cel puțin doi jucători din partea fiecărei echipe, jucători care așteaptă să primească balonul repus din margine.
Antijoc
Orice act al unui jucător, comis în incinta de joc, contrar prevederilor Legii 9, care guvernează obstrucția, jocul incorect, infracțiunile repetate, jocul periculos și conduita incorectă.
Așezător
Un jucător care ţine balonul pentru ca un coechipier să-l şuteze printr-o lovitură de picior așezată.
Avantaj
Un câștig tactic sau teritorial, clar și real, care apare în urma unei infracțiuni a echipei adverse.

C

Câmp de joc
Suprafața cuprinsă între liniile de țintă și liniile de margine. Aceste linii nu fac parte din câmpul de joc.
Căpitan
Jucătorul nominalizat de o echipă să conducă acea echipă, să consulte arbitrul și să aleagă opțiunile rezultate în urma deciziilor arbitrului.
Cartonaș galben
Cartonașul arătat de arbitru unui jucător pentru a indica faptul că acesta a fost avertizat și eliminat temporar.
Cartonaș roșu
Cartonașul arătat de arbitru unui jucător pentru a indica faptul că jucătorul a fost eliminat definitiv din meci.
Coechipier
Alt jucător din aceeași echipă.
LEGE EXPERIMENTALĂ LA NIVEL GLOBAL
Conduită incorectă
O infracțiune sub incidența Regulamentului 18 al World Rugby sau a regulamentului echivalent al organizatorului meciului.

D

Dincolo sau în spatele sau în fața unei poziții
Înseamnă cu ambele picioare, în afara situației în care contextul nu o permite.

E

Echipă
Un grup de jucători, în mod obișnuit 15, care încep meciul, la care se adaugă înlocuitorii autorizați.
Echipă în apărare
Echipa în a cărei jumătate de teren se desfășoară jocul.
Echipă în atac
Echipa adversă echipei în a cărei jumătate de teren se desfășoară jocul.
Echipamentul jucătorilor
Reprezintă toate articolele de îmbrăcăminte ale jucătorilor, care, pentru a fi legale, trebuie să respecte prevederile Regulamentului 12 al World Rugby.
Eliminat definitiv
Unui jucător i se arată un cartonaș roșu, jucătorul fiind astfel exclus definitiv din meci.
Eliminat temporar
Eliminat din joc pentru o anumită perioadă de timp de joc, în mod obișnuit 10 minute.

F

Fază de joc
Grămadă, aliniament, ruck sau mol.
Federație
Un organism recunoscut de World Rugby, responsabil pentru organizarea și desfășurarea jocurilor dintr-o anumită zonă geografică.

G

Grămadă
O fază fixă constând, în mod obișnuit, în opt jucători din partea fiecărei echipe, legați împreună într-o formație.
Grămadă simulată
O grămadă în care echipa care introduce câștigă posesia balonului fără dispută, iar niciunei echipe nu îi este permis să împingă grămada de pe semn.

I

Incintă de joc
Suprafața de joc la care se adaugă spațiul suplimentar dimprejurul acesteia, numit zona perimetrului.

Î

În apropiere
La o distanță de până la un metru.
În interiorul terenului
În suprafața de joc, la distanță de liniile de margine.
În picioare
Jucătorii sunt în picioare atunci când nicio altă parte a corpului lor nu se sprijină pe sol sau pe alți jucători aflați pe sol.
Înainte
Are loc atunci când un jucător pierde posesia balonului, care se deplasează spre înainte, sau când un jucător propulsează balonul spre înainte cu mâna sau cu braţul, sau când balonul ricoşează spre înainte după ce loveşte mâna sau braţul unui jucător, şi apoi balonul atinge solul sau un alt jucător înainte de a fi reprins de jucătorul iniţial.
Încercare de penalizare
Este acordată atunci când, în opinia arbitrului, o încercare probabil ar fi fost marcată (sau ar fi fost marcată într-o poziție mai avantajoasă), dacă nu ar fi existat un act de antijoc al unui adversar.
Înlocuitor
Un jucător care înlocuiește un coechipier din cauza unei accidentări sau pentru motive tactice.

J

Jackler
Jackler-ul este primul coechipier al placheurului ajuns în zona placajului. Acesta trebuie să rămână în picioare pentru a disputa posesia direct pe balon. Dacă a fost anterior implicat în placaj, trebuie mai întâi să-l elibereze în mod clar pe purtătorul de balon înainte de a disputa posesia balonului.
Joc deschis
Intervalul de timp dintre o lovitură de începere, lovitură de reîncepere, lovitură liberă, lovitură de pedeapsă sau o fază fixă și următoarea fază, sau intervalul de timp dintre fazele de joc, dar excluzând perioadele când balonul este mort.
Jucat
Balonul este jucat atunci când este atins intenționat de un jucător.
Jucător adus la pământ
Vezi “nu în picioare”.
Jucător placat
Un purtător de balon care este ținut și adus la pământ de unul sau de mai mulți placheuri.
Jucători din aliniament
Jucătorii din ambele șiruri ale unui aliniament.
Jucători participanți la un aliniament
Aceștia sunt jucătorii din șirurile aliniamentului, câte un primitor din partea fiecărei echipe (dacă este prezent), jucătorul care repune și un adversar direct al acestuia.

L

Legare
Apucarea fermă a corpului altui jucător, în zona dintre umeri și șolduri, cu întregul braț în contact de la mână până la umăr.
Lenjerie de corp
Piesă a echipamentului care acoperă corpul de la talie până deasupra genunchilor, avînd craci scurți sau neavând craci, purtată pe piele sau sub echipament și care nu este atașată de tricou sau de șort.
Linie de balon mort
Liniile aflate la fiecare capăt al suprafeței de joc (fără să facă parte din aceasta).
Linie de repunere
Vezi semnul marginii.
Linie de țintă
Liniile aflate la fiecare capăt al câmpului de joc (fără să facă parte din acesta).
Linie prin semn sau prin loc
O linie paralelă cu linia de margine, dacă nu este altfel definită.
Lipit
Legat de un coechipier înaintea contactului.
Lovitură de începere
Metoda de începere a fiecărei reprize și a fiecărei reprize de timp suplimentar, cu o lovitură din drop.
Lovitură de pedeapsă
Este acordată împotriva unei echipe care comite o infracțiune majoră.
Lovitură de picior așezată
Balonul este șutat după ce a fost așezat pe sol (sau pe un suport de balon aprobat) în acest scop.
Lovitură de picior din zbor
Un jucător lasă intenționat balonul să-i cadă din mână (mâini) şi apoi îl lovește cu piciorul înainte să atingă pământul.
Lovitură de reîncepere
Metoda de reîncepere a jocului, cu o lovitură din drop, după marcarea de puncte sau după un atins la pământ în terenul de țintă.
Lovitură din drop
După ce este lăsat intenționat să cadă pe pământ din mână (mâini), balonul este şutat în timp ce este pe traiectorie ascendentă după prima atingere a pământului.
Lovitură liberă
Este acordată împotriva unei echipe care comite o infracțiune minoră sau în favoarea unei echipe care face un marc.

M

Marc
O metodă de întrerupere a jocului și de câștigare a unei lovituri libere, prin prinderea balonului direct din șutul unui adversar în 22-ul sau în terenul de țintă al prinzătorului, prindere însoțită de strigătul “marc”.
Margine
Suprafața de lângă câmpul de joc, care include liniile de margine și tot ceea ce este dincolo de acestea.
Margine de țintă
Suprafața de lângă terenul de țintă, care include liniile de margine de țintă și tot ceea ce este dincolo de acestea.
Mol
O fază de joc constând într-un purtător de balon și cel puțin câte un jucător din fiecare echipă, legați împreună și în picioare.
Mort
Balonul este mort atunci când arbitrul fluieră pentru a opri jocul sau după o transformare nereușită.

N

Nu în picioare
Jucătorii nu sunt în picioare atunci când orice altă parte a corpului lor se sprijină pe sol sau pe alți jucători aflați pe sol.

O

Obstrucție
Are loc atunci când un jucător care încearcă să joace este împiedicat sau oprit în mod ilegal să o facă.
Oficialii meciului
Persoanele care au controlul asupra jocului, de regulă arbitrul și cei doi arbitri asistenți sau judecători de margine, la care se pot adăuga un arbitru video și, pentru rugby în 7, doi judecători de teren de țintă.
Ofsaid
O infracțiune pozițională care înseamnă că un jucător nu poate lua parte la joc fără a fi pasibil de a fi sancționat.
Organizatorul meciului / competiției
Autoritatea administrativă responsabilă pentru organizarea meciului / competiției, care poate fi World Rugby, o federație, un grup de federații sau oricare organizație recunoscută de o federație sau de World Rugby.

P

Pana de despicat
Un tip de atac ilegal, care are loc de obicei în apropierea liniei de ţintă, fie în urma executării unei lovituri de pedeapsă sau libere, fie în joc deschis. Coechipierii sunt lipiți pe fiecare parte a purtătorului de balon într-o formaţie de pană de despicat, înainte de a lua contact cu adversarii. Adesea, unul sau mai mulţi dintre aceşti coechipieri se află înaintea purtătorului de balon.
Pasă
Un jucător aruncă sau dă balonul altui jucător.
Pasă înainte
Are loc atunci când un jucător aruncă sau pasează balonul spre înainte, însemnând că brațele jucătorului care pasează balonul se deplasează spre înainte.
Pauză
Intervalul de timp dintre cele două reprize ale jocului.
LEGE EXPERIMENTALĂ LA NIVEL GLOBAL
Picior frână
Situația în care un trăgător are un picior poziționat înainte, în mijlocul tunelului, pentru a ajuta la stabilitate și pentru a evita supraîncărcarea axială. Această poziție este adoptată pe parcursul etapelor “Crouch” și “Bind” ale secvenței de angajare. Piciorul poate fi retras numai după “Set” și înainte de lovirea balonului.
Placaj
Metoda de a-l ține pe purtătorul de balon și de a-l aduce pe acest jucător la pământ.
Placaj cu brațul rigid
Un placaj ilegal, efectuat atunci când un jucător folosește brațul rigid pentru a-l lovi pe purtătorul de balon.
Placheur
Un jucător advers care îl ține pe jucătorul placat și care ajunge la pământ.
Planul marginii
Spaţiul vertical care se ridică de pe linia de margine sau de pe linia de margine de țintă.
Posesie
Un individ sau o echipă care are controlul asupra balonului sau care încearcă să-l aducă sub control.
Primitor
Jucătorul aflat în poziția de a primi balonul, în cazul în care balonul este lovit sau pasat spre înapoi din aliniament.
Prins direct
Un balon prins fără ca mai întâi să atingă vreo altă persoană sau terenul.
Purtător de balon
Un jucător care are posesia balonului.

R

Rană deschisă
Sângerare activă incontrolabilă.
Repunere rapidă
O repunere de la margine executată înaintea formării aliniamentului. Balonul este repus de echipa care l-ar fi repus la aliniament.
Ruck
O fază de joc la care unul sau mai mulți jucători din fiecare echipă, aflați în picioare și în contact fizic, se adună în jurul balonului aflat pe pământ.
Rucking
Folosirea picioarelor, în mod legal, pentru a încerca câștigarea sau păstrarea posesiei balonului într-un ruck.

S

Sancțiune
Metoda de reîncepere a jocului în urma unei infracțiuni sau a unei întreruperi.
Semnul marginii
O linie imaginară în câmpul de joc, perpendiculară pe linia de margine în locul de unde balonul este repus. Semnul marginii nu poate fi la mai puțin de cinci metri de linia de țintă.
Sin-bin
Un loc special delimitat în afara suprafeței de joc, unde trebuie să rămână un jucător eliminat temporar.
LEGE EXPERIMENTALĂ LA NIVEL GLOBAL
Spațiul tehnic
O suprafață delimintată, definită de Legea 1, unde trebuie să rămână înlocuitorii, cărătorii de apă și antrenorii, până în momentul în care este nevoie de ei. În meciurile cu echipe de 23 de jucători, numai cărătorii de apă au acces în spațiul tehnic.
Spre înainte
Spre linia de balon mort a echipei adverse.
Suport de balon
Orice dispozitiv aprobat de organizatorul meciului pentru a susține balonul atunci când este executată o lovitură de picior așezată.
Suprafață de joc
Câmpul de joc la care se adaugă terenurile de țintă. Liniile de margine, liniile de margine de țintă și liniile de balon mort nu fac parte din suprafața de joc.

Ș

Șort
Pantaloni care pornesc de la talie și se termină deasupra genunchilor, care au o bandă elastică pe talie și/sau un șnur și care nu sunt atașați de tricou sau de lenjeria de corp.
Șut
Un act care constă în lovirea intenționată a balonului cu orice parte a piciorului, cu excepţia călcâiului, de la extremitatea anterioară a ghetei până la genunchi, dar neincluzând genunchiul. Un șut trebuie să deplaseze balonul pe o distanţă vizibilă din mână sau de-a lungul terenului.
Șutat direct în margine
Balonul este șutat în margine fără ca mai întâi să aterizeze în suprafața de joc sau să atingă vreun jucător sau arbitrul.

T

Tampon
O acțiune permisă, realizată de un purtător de balon pentru a se apăra de un adversar, folosind palma.
Teren de țintă
Suprafaţa cuprinsă între linia de ţintă, linia de balon mort și liniile de margine de țintă. Include linia de țintă, dar exclude linia de balon mort și liniile de margine de țintă.
Terenul
Întreaga suprafață descrisă în diagrama terenului din Legea 1.
Timp de joc
Timpul real, excluzând timpul pierdut pentru întreruperile jocului (vezi timp real).
Timp real
Timpul scurs în mod continuu (vezi timp de joc).
Tricou
Articol al echipamentului purtat pe jumătatea superioară a corpului și care nu este atașat de șort sau de lenjeria de corp.

Ț

Ținerea balonului
A fi în posesia balonului aflat în mâna, mâinile, brațul sau brațele unui jucător.
Țintă
Balonul este șutat printr-o lovitură de picior aşezată sau din drop peste bara transversală a echipei adverse, din câmpul de joc.

U

Ultimul
Cel mai apropiat de propria linie de ţintă.

Z

Zona grămezii
Suprafața din câmpul de joc unde poate avea loc o grămadă.