Pocketversie Herkenningsinstrument Hersenschuddingen

Een hersenschudding herkennen

Als één van de volgende klachten of symptomen aanwezig is na een impact dan heeft de speler mogelijk een hersenschudding en moet hij onmiddellijk van het speelveld verwijderd worden, zowel bij wedstrijden als bij trainingen.

Zichtbare symptomen van een hersenschudding – wat je ziet

Eén of meerdere van de volgende zichtbare symptomen kunnen wijzen op een hersenschudding:

 • Versufte, lege of afwezige blik
 • Roerloos op de grond liggen / traag rechtstaan
 • Onstabiel staan / evenwichtsproblemen hebben of voorover vallen /coördinatieproblemen
 • Bewustzijnsverlies of niet meer reageren
 • Verwardheid / niet bewust zijn van het spel of gebeurtenissen
 • Grijpen naar het hoofd / Het hoofd vasthouden
 • Stuiptrekkingen
 • Emotioneler / prikkelbaarder zijn dan anders voor deze persoon
Symptomen van een hersenschudding – wat je verteld wordt

De aanwezigheid van één of meer van de volgende klachten of symptomen kunnen wijzen op een hersenschudding:

 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Verwarring, versuft zijn, of het gevoel hebben traag te zijn
 • Problemen met het gezichtsvermogen
 • Misselijkheid of braken
 • Vermoeidheid
 • Slaperigheid / zich versuft en gedesoriënteerd voelen / concentratieproblemen
 • “Druk in het hoofd voelen”
 • Gevoeligheid voor licht of geluid

Pocketversie Herkenningsinstrument Hersenschuddingen (Pocket CRT), ontwikkeld door de Zurich Concussion Consensus Group, dient al geheugensteuntje voor de klachten en symptomen van een hersenschudding.

 

 

Geheugenfunctie

‘Maddocks’-vragen

Op pagina 2 van de Pocket CRT vind je de vijf ‘Maddocks’-vragen die gebruikt worden om de geheugenfunctie van een speler onmiddellijk na de impact te beoordelen.

Herken en verwijder (Recognise en Remove)

Als één van de klachten of symptomen zoals beschreven op pagina 1 van de Pocket CRT kunnen worden vastgesteld

en/of

als de speler er niet in slaagt om de vijf geheugenvragen op pagina 2 van de Pocket CRT juist te beantwoorden

dan MOET de speler van het speelveld verwijderd worden en moet hij onderworpen worden aan een uitgebreide medische beoordeling.

Klik op 'CC' voor beschikbare ondertitelingstalen

Medespelers, coaches, wedstrijdverantwoordelijken, ploegleiders, beheerders of ouders die zien dat een gewonde speler één van de symptomen uit de Pocket Concussion Recognition Tool vertoont na een impact die mogelijk een hoofdletsel of hersenschudding veroorzaakte MOETEN hun best doen om ervoor te zorgen dat de speler op een veilige manier van het speelveld wordt verwijderd.